Σύλλογοι - Μέλη


 

Η ΠΟΣΥΠ περιλαμβάνει τους κάτωθι συλλόγους:
 
 • Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας

 • Σύλλογος Υπαλλήλων Μακεδονίας-Θράκης

 • Σύλλογος Εργαζομένων ΑΣΠΑΙΤΕ

 • Σύλλογος Μον. Υπαλλήλων στη ΓΓΕΕ

 • Σύλλογος Μον. Υπαλλήλων στη ΓΓΝΓ

 • Σύλλογος Εργαζομένων ΓΑΚ

 • Σύλλογος Εργαζομένων στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

 • Σύλλογος Εργαζομένων στη ΣΔΣΤΕ

 • Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Βιβλιοθήκης

 • Σύλλογος Υπαλλήλων ΔΟΑΤΑΠ

 • Σύλλογος Υπαλλήλων Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας