Σε επεξεργασία τα οργανογράμματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016


Ομάδα Εργασίας για το σχεδιασμό και την επεξεργασία των Οργανογραμμάτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης συστάθηκε στο υπουργείο Παιδείας.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Παντή Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Συντονιστή.

2. Κομψοπούλου Γεωργία, εκπρόσωπο της ΠΟΣΥΠ ως μέλος.

3. Βαραμέντη Ευσταθία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος.

4. Καραμπά Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ως μέλος.

5. Κρέμη Διονυσία, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως μέλος.

6. Σαραντοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’
Αθήνας, ως μέλος.

7. Ευθυμίου Βασίλειος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας,
ως μέλος.

8. Αλεξάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΥΠΠΕΘ, ως μέλος.

9. Γαλάνη Αναστασία, διοικητική υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως μέλος.

10. Χρήστου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως μέλος.

11. Τσουκιά Αμαλία, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου.
Χρέη Γραμματέα της ως άνω Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Γαλάνη Αναστασία.

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της εντός δύο (2) μηνών από της συστάσεώς της.

Εμφανίσεις: 6132