• Κύριε Υπουργέ,

    Σε συνέχεια της καταγγελίας του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και η ΠΟΣΥΠ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την αριθμ. 174480/Φ1/27-10-2014 απόφασή σας, ως προς το σκέλος της τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις θέσεις Προϊσταμένων  όλων  των  Δ/νσεων, της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι μονίμων διοικητικών υπαλλήλων με οργανική θέση στο Υπουργείο.

    Για το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Διαβάστηκε 22672 φορές