• ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  για τη μη εφαρμογή του άρθρου πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 3839/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του νόμου 4024/2011, για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κατά το μεταβατικό στάδιο πριν την οριστική επιλογή σύμφωνα με το νέο νόμο 4275/2014.

     

    Για το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Διαβάστηκε 21991 φορές