ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

14238358 579116095629183 6833817511734500551 n

Της εδρεύουσας στο Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας, νομίμως εκπροσωπούμενης.

Κ Α Τ Α

Του, εδρεύοντος στο Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) Συλλόγου Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας, νομίμως εκπροσωπούμενου.

                                                                                                      Αθήνα 19 Απριλίου 2017

----------------------------

Ι.          Κατόπιν της από 6.4.2017 διεξαχθείσας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου σας και της Αποφάσεως που ελήφθη από αυτή, σας γνωρίζουμε ότι:

Α.        Η Απόφασή σας περί αποχώρησης του Συλλόγου σας από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας) είναι παντελώς άκυρη αφού αντιβαίνει στο 3ο άρθρο του καταστατικού του Συλλόγου σας, σύμφωνα με το οποίο: «Ο σύλλογος οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων του χώρου και συνεργάζεται με τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επίτευξη των σκοπών του. Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εργασιακά θέματα. Συμμετέχει στο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου και εκπροσωπείται από αυτό.». Από την ως άνω διάταξη του καταστατικού συνάγεται υποχρεωτική συμμετοχή του Συλλόγου σας στο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου και ουδόλως προβλέπεται δυνατότητα επιλογής περί μη συμμετοχής. Ως εκ τούτου η αποχώρησή σας από την Ομοσπονδία μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου σας με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, με την προβλεπόμενη εκ του Αστικού Κώδικα διαδικασία και με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Ως εκ τούτου η Απόφαση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ομοσπονδία μας.

Β.        Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου σας που έχουν εκλεγεί ως σύνεδροι-αντιπρόσωποί σας στο 32ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας να συμμετάσχουν κανονικά σε αυτό αφού η άκυρη Απόφασή σας περί αποχώρησης του Συλλόγου σας από την Ομοσπονδία δεν τους δεσμεύει.

ΙΙ.         Σας ΚΑΛΟΥΜΕ με την παρούσα να μην επιμείνετε στην άκυρη Απόφαση της Γενικής σας Συνέλευσης. ΚΑΛΟΥΜΕ τους εκλεγμένους συνέδρους σας να εκπροσωπήσουν νόμιμα το Σύλλογό σας στο 32ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας.

Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ δε ότι, σε αντίθετη περίπτωση -και εφόσον εμμείνετε στην υλοποίηση της άκυρης Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου σας- θα μας υποχρεώσετε, ως έχοντες έννομο συμφέρον να ασκήσουμε αγωγή κατά αυτής και να ζητήσουμε την κήρυξη της ακυρότητάς της κατ’ άρθρο 101 Α.Κ. καθώς και την αναστολή της εκτέλεσής της κατ’ άρθρο 102 Α.Κ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στον εδρεύοντα στο Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) Σύλλογο Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας, νομίμως εκπροσωπούμενο, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στο αποδεικτικό επίδοσης.

                                           Για τη δηλούσα Ομοσπονδία

                       

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                    ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Attachments:
Download this file (ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΔΣ ΚΥ.pdf)ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΔΣ ΚΥ.pdf[ ]140 kB
Εμφανίσεις: 3206