Αναγκαία η χορήγηση παράτασης για την εφαρμογή της ΗΔΔΔ και για το έτος 2024, στις 129 Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023

hdde1

Κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί ξανά μαζί σας για ένα μείζον πρόβλημα που ταλανίζει το Υπουργείο Παιδείας, εδώ και χρόνια, αυτό της εφαρμογής της ΗΔΔΔ, στις 129 Περιφερειακές Υπηρεσίες μας.

Συγκεκριμένα πέρυσι εκδόθηκε η 188204 ΕΞ 2022 ΚΥΑ(ΦΕΚ 6607 τ. Β/2022) για την ¨Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών¨ σύμφωνα με την οποία, δόθηκε παράταση της ΗΔΔΔ και για το έτος 2023, σε όλες τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ (129 Υπηρεσίες), αλλά εξαιρέθηκαν  μόνον, οι δαπάνες πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Με επιστολή μας στις 27/12/2022, σας είχαμε θέσει τις δυσκολίες εφαρμογής της σχετικής σας ΚΥΑ, διότι οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα έπρεπε από 02 Ιανουαρίου 2023 να εκκαθαρίζουν, για ένα έτος, τις δαπάνες τους με δύο διαφορετικές διαδικασίες, άλλες μέσω της ΗΔΔΔ και άλλες μέσω των κατά τόπων ΔΥΕΕ, όπως γίνεται και έως τώρα.

Επίσης σας είχαμε θέσει την δυσκολία εφαρμογής του νομικού πλαισίου για την υλοποίηση της ΗΔΔΔ, των 129 Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία με τρόπο ατυχή και πρόχειρο μεταφέρθηκε με το άρθρο 61 του ν.4903/2022, από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, γεγονός πρωτόγνωρο σε όλο το Δημόσιο, εγείροντας πλείστα προβλήματα νομιμότητας και δυνατότητας εφαρμογής της.

Στις ανωτέρω δυσκολίες θα πρέπει να προσθέσουμε είτε την αδυναμία είτε την απροθυμία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, να χορηγήσει, τους απαραίτητους κωδικούς στις 129 Περιφερειακές μας Υπηρεσίες, για την υλοποίηση της ΗΔΔΔ, γεγονός που μας απασχόλησε πέρυσι όταν χρειάστηκε να δοθούν κωδικοί μόνον στις 13 Περιφερειακές μας Διευθύνσεις από τις 129.

Λίγες ημέρες πριν από τις 02 Ιανουαρίου 2024, που οι 129 Περιφερειακές μας Υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουν στην οφειλόμενη ετήσια ανάληψη, για την σύννομη υλοποίηση των δαπανών τους κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε θα χορηγηθούν οι κωδικοί αυτοί από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τέλος, καμία προσπάθεια οργάνωσης της διαδικασίας της ΗΔΔΔ δεν έγινε από την Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, από το 2022 μέχρι και σήμερα, ώστε αυτή να υλοποιηθεί από τις Περιφερειακές μας Υπηρεσίες, με όρους σοβαρότητας και ασφάλειας, ούτε σε επίπεδο τεχνικών μέσων(Η/Υ, Skanners κ.ά), σε επίπεδο στελέχωσης των Υπηρεσιών μας, σε επίπεδο επιμόρφωσης των συναδέλφων μας, με μία λέξη αδιαφορία.

Για όλα τα ανωτέρω σας καλούμε να χορηγήσετε ξανά παράταση της εφαρμογής της ΗΔΔΔ και το 2024, για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας, όπως πράξατε με την 188204 ΕΞ 2022 ΚΥΑ(ΦΕΚ 6607 τ. Β/2022), διότι απλά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα υλοποίησής της, υπενθυμίζοντας σας ότι ο 129 Περιφερειακές Υπηρεσίες μας, διαχειρίζονται ένα τεράστιο όγκο δαπανών, ίσως τον μεγαλύτερο σε όλο το Δημόσιο.

Η παράταση αυτή, αφενός θα δώσει την δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να τροποποιήσει το προβληματικό άρθρο 61 του Ν.4903/2022, για την υλοποίηση της ΗΔΔΔ από τις Περιφερειακές μας Υπηρεσίες και αφετέρου θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του ΥΠΑΙΘΑ για την ενιαία και ορθολογική υλοποίηση της ΗΔΔΔ, από το 2025.

Για το Δ.Σ.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           

              ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εμφανίσεις: 128