Αναγκαία πλέον η τροποποίηση της απόφασης σας για την ΗΔΔΔ, μετά την αδυναμία της ΓΓΠΣ να συμβάλλει στην υλοποίησή της

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023

ypoyrgeio oikonomikon 0

Κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί ξανά μαζί σας, διότι όχι μόνον με τρόπο αιφνιδιαστικό εκδώσατε την 188204 ΕΞ 2022 ΚΥΑ(ΦΕΚ 6607 τ. Β/2022)  για την ¨Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών¨ σύμφωνα με την οποία,  εξαιρέσατε από την παράταση για το έτος 2023, που αφορά όλες τις δαπάνες των  Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΜΟΝΟΝ, τις δαπάνες πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) των  13 Περιφερειακών  Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης, αλλά εδώ και ένα μήνα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου σας, αδυνατεί να  εκδώσει και να χορηγήσει τους 13 σχετικούς κωδικούς για την υλοποίηση της ΗΔΔΔ,  στις  εκκαθαρίζουσες  Υπηρεσίες μας, του άρθρου 61 του ν. 4903/2022.

Με την επιστολή μας στις 27/12/2022, σας είχαμε θέσει τις δυσκολίες εφαρμογής της σχετικής σας ΚΥΑ, διότι  οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα έπρεπε από 02 Ιανουαρίου 2023 να εκκαθαρίζουν, για ένα έτος, τις δαπάνες τους  με δύο διαφορετικές διαδικασίες, άλλες μέσω της ΗΔΔΔ και άλλες μέσω των κατά τόπων ΔΥΕΕ, όπως γίνεται και έως τώρα.

Επίσης  σας είχαμε θέσει την δυσκολία εφαρμογής του νομικού πλαισίου για την υλοποίηση της ΗΔΔΔ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, η οποία με τρόπο ατυχή και πρόχειρο μεταφέρθηκε με το άρθρο 61 του  ν.  4903/2022, από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, εγείροντας πλείστα προβλήματα νομιμότητας και δυνατότητας εφαρμογής της.

Στις ανωτέρω δυσκολίες θα πρέπει πλέον να προσθέσουμε είτε την αδυναμία είτε την απροθυμία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, να χορηγήσει, εδώ και ένα μήνα, τους απαραίτητους κωδικούς στις 13 Περιφερειακές μας Υπηρεσίες, για την υλοποίηση της ΗΔΔΔ.

Είναι φανερό ότι από τις 02 Ιανουαρίου 2023,  οι 13 Περιφερειακές μας Υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει στην οφειλόμενη ετήσια ανάληψη, για την απρόσκοπτη και σύννομη υλοποίηση των πάγιων λειτουργικών τους δαπανών και συνεπώς όλες αυτές οι δαπάνες πάσχουν πλέον νομιμότητας και δυνατότητας εξυπηρέτησης τους, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για όλα τα ανωτέρω σας καλούμε να τροποποιήσετε το άρθρο 7 της απόφασής σας, ώστε και οι πάγιες  λειτουργικές δαπάνες των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να τύχουν της παράτασης, του ενός έτους και για το 2023, της ΗΔΔΔ που χορηγήσατε για όλες τις Περιφερειακές μας Υπηρεσίες και για  κάθε είδους δαπάνης τους.

Η παράταση αυτή, αφενός θα δώσει την δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να τροποποιήσει το προβληματικό άρθρο 61 του Ν.4903/2022, για την υλοποίηση της ΗΔΔΔ από τις Περιφερειακές μας Υπηρεσίες και αφετέρου θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών μας για την ενιαία και ορθολογική υλοποίηση της ΗΔΔΔ, από το 2024.

Για το Δ.Σ.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

      τ. 6944507717                                                                    τ. 6934919217

Εμφανίσεις: 295