ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023

υπαιθ

κ. Υπουργέ,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας για να σας καταγγείλει μία άδικη και καταχρηστική διάταξη νόμου,  την οποία ζητάμε να την αναθεωρήσετε άμεσα.

Συγκεκριμένα σας καλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο άμεσης αναθεώρησης της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), στην κατεύθυνση απαλοιφής της περίπτωσης ε΄, σύμφωνα με την οποία  υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, είναι  εξαιρούμενα πρόσωπα της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου σε εντεταλμένους διδάσκοντες στα ΑΕΙ.

Όπως είναι φυσικό η νομοθέτηση του  κωλύματος ανάληψης διδακτικού έργου από υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι διαθέτουν κατά τα λοιπά τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, διδακτική εμπειρία, ερευνητικό και επιστημονικό έργο) με τους μη εξαιρούμενους υποψηφίους του ιδιωτικού τομέα για την πλήρωση των ίδιων θέσεων, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς και λογικώς από τον νομοθέτη διότι δεν υπάρχουν ούτε αποχρώντες λόγοι  δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν την διαφορετική και καταχρηστική αυτή μεταχείριση μίας  συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων.

Άλλωστε η διάταξη αυτή αντιστρατεύεται θεμελιώδεις αρχές, όπως την ισότητα, την ισονομία και την δικαιοσύνη στην προοπτική  πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί προσθέτως ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τα προσόντα εκλογής μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (άρ. 143, ν. 4957/2022), απαιτείται ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει, αναλόγως της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης  θέσης, από τρία (3) έως έξι (6) έτη εμπειρίας αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εύλογα συνάγεται, ότι ο αποκλεισμός των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα από την δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικό έργο ως εντεταλμένοι διδάσκοντες εξαλείφει συγχρόνως την προοπτική να θεμελιώσουν και τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενη μετέπειτα εκλογή τους σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, κατά μείζονα λόγο αν η διαδικασία του άρθρου 173 τείνει να καταστεί η αποκλειστική  οδός ανάθεσης διδακτικού έργου για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου.

Για όλα τα ανωτέρω, σας καλούμε  να αναθεωρήσετε και να απολείψετε την περ.ε΄, της παρ. 9 του άρθρου 173του ν.4957/2022

                                                                     Για το Δ.Σ.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΑΝ.  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       

              ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Attachments:
Download this file (ΠΟΣΥΠ ΑΕΙ.docx)ΠΟΣΥΠ ΑΕΙ.docx[ ]15 kB
Εμφανίσεις: 121