ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΩΝ 2023 & 2022

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023

axiologisi2023

Επαναπροκήρυξη απεργίας αποχής από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, από την αξιολόγηση του ν. 4940/2022, για το αξιολογικό έτος 2023!

Συνέχιση της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση του ν.4369/2016, για το αξιολογικό έτος 2022!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ που λήφθηκε στις 03/05/2023, επαναπροκηρύχθηκε απεργία – αποχή από την αξιολόγηση του ν. 4940/2022, για το αξιολογικό έτος 2023 (επισυνάπτουμε την εξώδικη γνωστοποίηση της ΑΔΕΔΥ σε όλα τα Υπουργεία).

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η προσφυγή του Υπουργείου Εσωτερικών κατά της προηγούμενης απεργίας- αποχής που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ στις 12/04/2023, από την αξιολόγηση του ν. 4940/2022, για το αξιολογικό έτος 2023, εκδικάστηκε στις 18/04/2023 και ακόμη δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το Δικαστήριο.

Σας ενημερώνουμε ότι η απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΠΟΣΥΠ, από τις 03/04/2023 από την αξιολόγηση του ν. 4940/2022, για το αξιολογικό έτος 2023, τόσο για τους εργαζόμενους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, όσο και για τους εργαζόμενους στους φορείς του Υπουργείου Παιδείας που ανήκουν στην Ομοσπονδία μας ( Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων(ΣΥΠΥΥΠ), Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης, Σύλλογος Εργαζομένων στα Γ.Α.Κ. (ΣΕΓΑΚ), Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΣΕΕΒΕ), Σύλλογος Εργαζομένων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Σύλλογος Εργαζομένων στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Σύλλογος Εργαζομένων στον ΔΟΑΤΑΠ, Σύλλογος Εργαζομένων στον ΕΟΠΠΕΠ, Σύλλογος Εργαζομένων στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σύλλογος Εργαζομένων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), δεν έχει προσβληθεί ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, οπότε βρίσκεται σε ισχύ, είναι νόμιμη και ισχυρή και καλύπτει πλήρως όλους τους συναδέλφους μας .

Τέλος με αφορμή τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και ερωτήματα που τίθενται για την συνέχιση της απεργίας- αποχής από τις διαδικασίες της αξιολόγησης που είναι σε εξέλιξη για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 και που προβλέπονται από τον ν.4369/2016, σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, της 19ης του Μάρτη του 2019 για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση (επισυνάπτουμε σχετική επιστολή της ΑΔΕΔΥ).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΥΠ, σας καλεί σε μαζική, αγωνιστική και ενωτική συμμετοχή στην απεργία – αποχή μας, από κάθε διοικητική ενέργεια που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την στοχοθεσία του έτους 2023, αλλά και στην συνέχιση της απεργίας - αποχής που σχετίζεται με την αξιολόγηση του 2022.

                                                                         

                                                           Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  

      

           ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 58