Ένα πάγιο αίτημα της ΠΟΣΥΠ και του κλάδου μας, αυτό της ανακατανομής των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων του ΠΔ18/2018, υλοποιείται στις επόμενες ημέρες.

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 11 Απριλίου 2023

ac18849d92a248b8b8ddda9e69970325

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΥΠ στις 20/01/2023 με αίτημα της στον Υπηρεσιακό Γραμματέα κ. Βλάσση, τον κάλεσε στην βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχει ο ν.4622/2019 και σύμφωνα με τον παρ. 4 του άρθρου 20 ¨Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης¨, να ανακατανείμει τις κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού μας κατά κατηγορία και κλάδο, ώστε να διευκολυνθεί η αποστολή των Υπηρεσιών μας αλλά και οι ανάγκες τους σε προσωπικό.

Στο διάστημα αυτό των δύο μηνών, η ΠΟΣΥΠ σε συνεργασία με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, τον Γ. Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Βούτσινο και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και έχοντας διασφαλίσει την συναίνεση της Υπουργού κ. Κεραμέως, κατάφερε να προχωρήσει το αίτημα της, ώστε σήμερα αυτό να έχει συγκεκριμενοποιηθεί, να έχει κοστολογηθεί και να είναι έτοιμο προς υπογραφή και εφαρμογή.

Κατά την φάση αυτή της ανακατανομής θα προχωρήσει η κατάργηση και ανακατανομή 1250 κενών οργανικών θέσεων, ήτοι 655 θέσεων ΥΕ Κλητήρων Επιστ. Φυλάκων Νυχτοφυλάκων και 595 θέσεων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, λαμβανομένων υπόψη τόσο των αντίστοιχων δεσμευμένων θέσεων όσο και των αντίστοιχων κενών θέσεων που δήλωσαν την επιθυμία να διατηρήσουν οι Υπηρεσίες μας.

Σημαντική τομή στην ανακατανομή αυτή αποτελεί η σοβαρή πλέον στελέχωση των ΔΙΕΚ όλης της χώρας, με μόνιμο διοικητικό προσωπικό, την οποία η ΠΟΣΥΠ την προσπαθεί από το 2020 με την ψήφιση του ν. 4763/2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση και η οποία θα αναβαθμίσει την θέση των συναδέλφων μας σε αυτά, διεκδικώντας από άλλη βάση θέσεις ευθύνης αλλά και την θέση του Υποδιευθυντή στα ΔΙΕΚ.

Τέλος στην παρούσα ανακατανομή διατηρούνται όλες οι θέσεις κατηγορίας ΤΕ.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

                Σας γνωρίζουμε ότι η κατάργηση και ανακατανομή των ανωτέρω 1250 κενών οργανικών θέσεων, θα επιφέρει την σύσταση και ανακατανομή των κάτωθι οργανικών θέσεων:

για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης σύσταση 834 οργανικών θέσεων, συγκεκριμένα:

456 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

114 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής

129 θέσεις ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) &

135 θέσεις ΥΕ Καθαριστριών

Η ανακατανομή των θέσεων θα γίνει από το Υπουργείο ανά νομό και η περαιτέρω ανακατανομή των θέσεων στο νομό από το οικείο ΠΥΣΔΙΠ.

Η ανακατανομή αυτή θα δώσει προοπτικές καλύτερης στελέχωσης στις Υπηρεσίες μας και ιδιαίτερα στις πιο υποστελεχωμένες, θα λύσει υπηρεσιακά προβλήματα, αλλά και λειτουργικά όπως της καθαριότητας.

για τα ΔΙΕΚ όλης της χώρας σύσταση 382 οργανικών θέσεων, συγκεκριμένα:

246 θέσεις Διοικητικού Οικονομικού

91 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής

45 θέσεις Διοικητικού Λογιστικού

Η ανακατανομή των θέσεων θα γίνει στα ΔΙΕΚ όλης της χώρας από την Γ. Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η ΠΟΣΥΠ με συνέπεια, γνώση και ευθύνη συνέβαλε σε κάθε στάδιο της εξαιρετικά χρήσιμης αυτής διοικητικής διαδικασίας για τις Υπηρεσίες μας και θα διασφαλίσει την ολοκλήρωση και την εφαρμογή της.

Για το Δ.Σ.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Η. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  

   ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                                ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 376