Να υπογραφούν άμεσα οι εκκρεμείς άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023

Έξι μήνες μετά τo νέο επεισόδιο απρόκλητου αυταρχισμού, αλλά και άγνοιας της νομοθεσίας από τον Γ. Γραμματέα κ. Κόπτση και την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, η ΠΟΣΥΠ καλεί τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κ. Βλάσση, μετά και την ανάληψη των καθηκόντων του, να μεριμνήσει ώστε να υπογραφούν άμεσα οι αποφάσεις χορήγησης των εκκρεμών αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης των διοικητικών υπαλλήλων, και όπως αυτές έχουν εγκριθεί με σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), στις συνεδριάσεις του από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2022.

Καλούμε τον Υπηρεσιακό Γραμματέα να μεριμνήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να αποκατασταθεί η διοικητική και υπηρεσιακή νομιμότητα, και σοβαρότητα στο ΥΠΑΙΘ.

 

Όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Διοικητικών Υπαλλήλων γνωμοδοτεί ομόφωνα για την χορήγηση των αδειών αυτών, της Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης, στους διοικητικούς υπαλλήλους, καμία Πολιτική Ηγεσία δεν δικαιούται, να μην υπογράφει τις σχετικές αυτές αποφάσεις, και μάλιστα χωρίς καμία ειδική αιτιολόγηση της άρνησής της, όπως ορίζει ο νόμος και η διοικητική διαδικασία για την απόρριψη σύμφωνης θετικής γνωμοδότησης του ΚΥΣΔΙΠ, αλλά και οποιοδήποτε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για υπηρεσιακό αίτημα υπαλλήλου.

Βέβαια, στο Υπουργείο Παιδείας οι διοικητικοί υπάλληλοι όχι μόνον χαρακτηρίζονται από την Πολιτική Ηγεσία, ανερυθρίαστα, ως τεμπέληδες, όχι μόνον απαξιώνεται το Κεντρικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τα μέλη του, υπηρεσιακοί παράγοντες και αιρετοί, αλλά ακόμη και το δικαίωμα τους ως εργαζόμενοι, που απορρέει ρητώς από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, να επιμορφωθούν και να εξελιχθούν υπηρεσιακά, τίθεται υπό αίρεση από τις πάσης φύσεως εμμονές και αγκυλώσεις του δίδυμου Κόπτση – Κεραμέως, αυτών των «μεταρρυθμιστών» της απορύθμισης και της οπισθοδρόμησης.

 

Η μέχρι σήμερα παραμονή τους στο Υπουργείο Παιδείας, οι πολιτικές, οι δράσεις και οι πρακτικές τους έχουν αφήσει ως αποτύπωμα, για την Διοίκηση της Εκπαίδευσης το κενό, για δε τους υπαλλήλους της, την πολιτική, ιεραρχική και υπηρεσιακή εμπάθεια, γεγονός πρωτόγνωρο για Πολιτική Ηγεσία, που έχει θητεύσει στο Υπουργείο μας.

 

Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι τέτοιου είδους πολιτικές και πρακτικές, είναι καταδικασμένες στην συνείδηση των εργαζόμενων και ενίοτε λαμβάνουν και τα επίχειρα τους.

 

Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

           ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                       ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 369