Διοικητική παραδοξότητα και αυθαιρεσία στο ΥΠΑΙΘ και με το ΚΥΣΔΙΠ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022

ypaith kysdip

κ. Υπουργέ,

Με αφορμή την έκδοση των δύο  Υπουργικών σας  Αποφάσεων, 125092/Γ2/12-10-2022 (ΑΔΑ:6ΝΛΣ46ΜΤΛΗ-ΘΧΓ) & 120114/ν4/30-09-2022 (ΑΔΑ: 61ΝΦ46ΜΤΛΗ-ΙΓ4), που αφορούν στην διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στο ΚΥΣΔΙΠ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού), σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ήτοι στις 15-12-2022 για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και στις 20-12-2022 για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών, γεγονός πρωτοφανές σε όλο το Δημόσιο, για υπαλλήλους του ιδίου Υπουργείου υπό τον ίδιο Οργανισμό, σας θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

-          Η ΠΟΣΥΠ από τον Οκτώβριο του 2018 έχει καταγγείλει ότι  χωρίς κανένα διάλογο  τόσο με τους αιρετούς εκπροσώπους μας, όσο  και με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων ο τότε Υπουργός κ. Γαβρόγλου, προχώρησε  σε αψυχολόγητες δομικές αλλαγές του Κεντρικού Υπηρεσιακού μας Συμβουλίου (ΚΥΣΔΙΠ) με τροπολογία που κατέθεσε στα κρυφά, σε νομοσχέδιο μάλιστα του Υπουργείου Οικονομικών.

-          Έτσι με το άρθρο 47 του Ν.4569/2018 συγχώνευσε Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατηγοριοποίησε Υπηρεσίες, ξέχασε εργαζόμενους, διχοτόμησε  εκλογικά σώματα και εκλογικές διαδικασίες, πολλαπλασίασε  αιρετούς εκπροσώπους χωρίς καμία πειστική εξήγηση, αλλά με ουσιαστικό κριτήριο την εκτόνωση των συνδικαλιστικών πιέσεων και την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων της τότε πλειοψηφίας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ, δίνοντας τους ουσιαστικά μία διοικητική – υπηρεσιακή παραχώρηση ως  αντιστάθμισα στην συνδικαλιστική τους εναντίωση  στον Ενιαίο Οργανισμό του ΥΠΑΙΘ, ο οποίος εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

-          Με το άρθρο 47 του Ν.4569/2018 ο κ. Γαβρόγλου ουσιαστικά διχοτόμησε το ενιαίο εκλογικό σώμα των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και την ενιαία εκλογική διαδικασία ετών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου μας.

Η εκλογική αυτή διαδικασία μάλιστα ήταν ενιαία όλα τα προηγούμενα  χρόνια που δεν υπήρχε Οργανισμός στο ΥΠΑΙΘ, ενώ μόλις εκδόθηκε ο Ενιαίος Οργανισμός του (ΠΔ18/2018), με τον οποίο οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες και οι υπάλληλοι τους εντάχθηκαν σε ένα κοινό οργανόγραμμα, τότε αποφασίστηκε, εν κρυπτώ, από την Πολιτική Ηγεσία, η διχοτόμηση του εκλογικού σώματος και της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας και η εκλογή άλλων αιρετών για την Κεντρική Υπηρεσία και άλλων για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ!

Αυτό αποτελεί και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της Διοικητικής και Πολιτικής Παραδοξότητας και Αυθαιρεσίας που επικρατεί όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας!

-          Μετά την  δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, Σύλλογοι Εργαζομένων όπως των Γ.Α.Κ. και του ΔΟΑΤΑΠ, αλλά και κατηγορίες εργαζομένων, όπως αυτοί των ΔΙΕΚ, επικοινώνησαν με την ΠΟΣΥΠ, στην οποία είναι μέλη της, και διαμαρτυρήθηκαν έντονα διότι συμπεριλήφθηκαν μαζί με τους εργαζόμενους στην Κεντρική Υπηρεσία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων τους στο ΚΥΣΔΙΠ.

Βέβαια ούτε τότε, ούτε και αργότερα δόθηκε καμία σημασία στις εύλογες διαμαρτυρίες τους.

-          Αλήθεια, σύμφωνα με την αντίληψη του νομοθέτη και όπως αυτή εκδηλώθηκε με το Ν. 4569/2018, τι γνωρίζουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΚΥΣΔΙΠ, οι οποίοι θα προέρχονται από τη Κεντρική Υπηρεσία για τα  ζητήματα των εργαζομένων στα ΓΑΚ ή στον ΔΟΑΤΑΠ, που αποτελούν φορείς υπαγόμενους στον Υπουργό Παιδείας με άλλη διοικητική δομή και με διαφορετικούς Οργανισμούς από τον Οργανισμό του ΥΠΑΙΘ;

-          Τέλος, ήταν τόσο πρόχειρο το νομοθέτημα αυτό, ώστε «ξεχάστηκαν» τότε οι εργαζόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι της  Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στο αναρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δεν τους ενέταξε στο ΚΥΣΔΙΠ,  όπως έπρεπε.

-          Χρειάστηκαν άλλες δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις του ανωτέρω νόμου.

κ. Υπουργέ,

Στην βάση όλων των ανωτέρω,  σας καλούμε  άμεσα να θεραπεύσετε και να εξαλείψετε την μοναδική αυτή παραδοξότητα και αυθαιρεσία όλου του Δημοσίου, στην οποία υπάλληλοι του ίδιου κλάδου και του ίδιου Οργανισμού να έχουν διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες και διαφορετικούς  αιρετούς εκπροσώπους και να τροποποιήσετε την σχετική διάταξη νόμου του κ. Γαβρόγλου, ώστε από τις επόμενες εκλογές (2024)  για των ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ να επανέλθει η λογική, η ορθή διοικητική πρακτική και η κανονικότητα, έτσι:

α) οι εργαζόμενοι (διοικητικοί υπάλληλοι) των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΙΘ, του ΙΚΥ, των ΔΙΕΚ, της Μειονοτικής Εκπαίδευσης, της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Υπηρεσιών, του άρθρου 65 του ν.1566/85, να εκλέγουν τους κοινούς αιρετούς εκπροσώπους τους, με κοινή εκλογική διαδικασία, όπως ίσχυε επί σειρά ετών,

β)  οι εργαζόμενοι των Γ.Α.Κ. να εκλέγουν τους δικούς τους αιρετούς εκπροσώπους όπως γίνεται και με τις Βιβλιοθήκες (Εθνική, Δημόσιες),

β)  οι εργαζόμενοι του ΔΟΑΤΑΠ να εκλέγουν τους δικούς τους αιρετούς εκπροσώπους όπως γίνεται και στους άλλους φορείς,

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας δηλώνουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτο να χρησιμοποιείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό μας Συμβούλιο ( ΚΥΣΔΙΠ ) ως πεδίο επίλυσης των κάθε είδους συνδικαλιστικών διαφορών ή διενέξεων  και να αναμειγνύεται σε αυτές η Πολιτική Ηγεσία, είτε εκούσια, είτε ακούσια.

Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 530