Απώλεια διοικητικής και υπηρεσιακής εμπιστοσύνης στην Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης & Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022

κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ,

Χρειάστηκαν σαράντα ημέρες «στοχασμού», μετά την ειδική εντολή της Υπουργού, στην Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, για να ορίσει, το ήδη παραιτηθέν αναπληρωματικό αιρετό μέλος, των μονίμων υπαλλήλων του ΚΥΣΔΙΠ, σε τακτικό μέλος!

Δηλαδή όρισε ως τακτικό αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΙΠ, τον ίδιο συνάδελφο μας που είχε παραιτηθεί μετά τον ορισμό του ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΙΠ, στις 17-11-2021, τόσο εγγράφως όσο και εν τοις πράγμασι, και δεν συμμετείχε σε καμία συνεδρίαση του Υ.Σ. εδώ και μήνες!

Αν αυτό αποτελεί σοβαρή διοικητική πρακτική, τότε οι λέξεις έχουν χάσει κάθε αξία!

 

Επί σαράντα ημέρες η Αν. Προϊσταμένη δεν εκτελεί την ειδική εντολή σας, κωλυσιεργεί και αυθαιρετεί, διότι έπρεπε στο διάστημα αυτό να είχε διερευνήσει και διαπιστώσει την ισχύ της πρόθεσης παραίτησης και μη αποδοχής του ορισμού τους, τουλάχιστον, όλων των υποψηφίων αιρετών των εκλεγμένων συνδυασμών, η οποία μάλιστα έχει γνωστοποιηθεί στο Αυτοτελές Τμήμα, για το σύνολο των υποψηφίων των συνδυασμών που εκλέχθηκαν!

Άλλωστε αυτό είναι απολύτως συμβατό και φυσικό για έναν κλάδο που απείχε και είχε δηλώσει την πρόθεση παραίτησης των αιρετών του από τα Υ.Σ., αν εκλεγούν, σε ποσοστά άνω του 90%, προφανώς μόνον η Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς δεν το έχει κατανοήσει!

Όπως και επί μήνες αδιαφορούσε για την μη σύννομη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ, εξαιτίας της ελλειμματικής του σύνθεσης πέραν του τριμήνου, γεγονός που μπορεί να καταστήσει όλες τις αποφάσεις του άκυρες, αν κάποιος τις προσβάλλει!

Όπως και επί μήνες δεν μας έχει ενημερώσει, παρά τις προσπάθειες μας, ούτε για τα αποτελέσματα της εκλογικής αυτής παρωδίας, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οπότε δεν γνωρίζουμε για την ψηφοφορία στο ΚΥΣΔΙΠ, ούτε ποίοι συνδυασμοί εκλέχθηκαν, το συμπεράναμε από την αρχική Υ.Α. ορισμού των αιρετών μελών μας, ούτε βέβαια ποιοι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από κάθε συνδυασμό και τι σειρά εκλογής έχουν!

Χρειάστηκε ένα μπαράζ εγγράφων μεταξύ της ΠΟΣΥΠ και του Αυτοτελούς Τμήματος, για να κατανοήσει τα αυτονόητα, να εφαρμόσει και να αποτυπώσει ορθά την νομοθεσία στην σύνθεση του ΚΥΣΔΙΠ, ως προς τα αιρετά μέλη των υπαλλήλων ΙΔΑΧ και όπως αυτά ορίστηκαν με πρόταση της ΠΟΣΥΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 3 του ΠΔ182/2004, η εφαρμογή του οποίου αποτελεί και την βάση της ειδικής εντολής σας!

 

Προφανώς η Αν. Προϊσταμένη διαφωνεί με την ειδική εντολή σας και εμμένοντας στις δικές της αντιλήψεις, προσπαθεί, όπου μπορεί, να απομειώσει την επιτυχία της ΠΟΣΥΠ και των Συλλόγων μας, δημιουργώντας πρόσθετα, αδικαιολόγητα και παρελκυστικά ζητήματα, στην εκτέλεση της, για τον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων των Περιφερειακών Υπαλλήλων στο ΚΥΣΔΙΠ και στα ΠΥΣΔΙΠ!

Είναι τέτοια δε η αυθαιρεσία, ώστε στο ΠΥΣΔΙΠ Θεσσαλίας όρισε και τα δύο τακτικά μέλη, από τον ίδιο συνδυασμό, ο οποίος ήταν δεύτερος σε ψήφους, για τα οποία πάλι μέλη αν και είχαν δηλώσει την πρόθεση παραίτησης τους σε περίπτωση εκλογής και ορισμού τους στο ΠΥΣΔΙΠ Θεσσαλίας, έπρεπε εκ νέου να διερευνηθεί η ισχύ της πρόθεσης παραίτησής τους!

Όλα τα ανωτέρω θα είχαν αποφευχθεί, αν από την πλευρά της Αν. Προϊσταμένης, υπήρχε η ελάχιστη διάθεση συνεργασίας, συνεννόησης και διαλόγου τόσο με τους αιρετούς εκπροσώπους μας όσο και με την Ομοσπονδία μας.

Δυστυχώς μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας της ΠΟΣΥΠ με το Αυτοτελές Τμήμα, για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να άρουμε κάθε διοικητική και υπηρεσιακή εμπιστοσύνη μας στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος η οποία έχει επιλέξει, εδώ και μήνες, την απροκάλυπτη εναντίωση της τόσο στην ΠΟΣΥΠ, όσο και σε κάθε εκπρόσωπο των εργαζομένων που προσπαθεί να στηρίξει και να διασφαλίσει τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας και των υπαλλήλων του.

Δυστυχώς έχει μπερδέψει τον υπηρεσιακό της ρόλο και την θέση της και έχει προκρίνει αντί της συνεργασίας, την ένταση και την αντιπαλότητα, εκφεύγοντας πολλές φορές και από τα πλαίσια της συναδελφικής συμπεριφοράς, γεγονός που δεν αρμόζει σε κανένα διοικητικό στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και σε κανένα δημόσιο υπάλληλο!

Δυστυχώς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα και πολλές μαρτυρίες συναδέλφων μας, τόσο για πολλά υπηρεσιακά ζητήματα τους τα οποία μένουν αναπάντητα, όσο και για απαράδεκτες συμπεριφορές, αλλά σταματάμε εδώ με την ελπίδα να μην χρειαστεί να επανέλθουμε!

κ. Υπουργέ,

Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσετε και με ευθύνη της νομικής σας υπηρεσίας, σε νέα και τελική τροποποίηση της 97471/Γ2/03-09-2022 Υ.Α. για τον σύννομο και δεοντολογικό ορισμό των αιρετών εκπροσώπων μας των μονίμων υπαλλήλων στο ΚΥΣΔΙΠ και σύμφωνα με την πρόταση που θα σας καταθέσει η ΠΟΣΥΠ, διότι το σύνολο των υποψηφίων αιρετών των εκλεγμένων ψηφοδελτίων έχει παραιτηθεί, ώστε επιτέλους να μην υπάρξει νέα κωλυσιεργία!

 

Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί επ΄ αόριστο η τροποποίηση, της τροποποίησης για την συγκρότηση των Υπηρεσιακών μας Συμβουλίων και κάθε σαράντα μέρες να ορίζονται νέα μέλη που θα παραιτούνται εκ νέου, γεγονός που εκθέτει αποκλειστικά εσάς, ως την υπογράφουσα την Απόφαση!

 

Θεωρούμε ότι η Υπηρεσία οφείλει και υποχρεούται να ενημερώνει την ΠΟΣΥΠ για την συγκρότηση του ΚΥΣΔΙΠ, όπως και τους δύο Πρωτοβάθμιους Συλλόγους μας για τις συγκροτήσεις των ΠΥΣΔΙΠ και όχι να μην τους συμπεριλαμβάνει ούτε στους αποδέκτες των εγγράφων συγκρότησης, γεγονός που δεν ισχύει βέβαια για τον Σύλλογο Εργαζομένων στην Κεντρική Υπηρεσία και την νεοφυή Ομοσπονδία ΟΣΕΚΔΥΠ(Υ.Α. 143765/Γ2/10-11-2021, ΑΔΑ:63Τ146ΜΤΛΗ-Ο6Π)!

Ευλόγως λοιπόν αναρωτιόμαστε αν ορισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΙΘ ασκούν και συνδικαλισμό ταυτοχρόνως με τα διοικητικά τους καθήκοντα;

Περιμένουμε έγγραφες εξηγήσεις από την Υπηρεσία, γιατί εξαιρείται η ΠΟΣΥΠ και βεβαίως τον δικό σας έλεγχο για την μεροληπτική αυτή άσκηση των καθηκόντων τους!

 

Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να δώσετε άμεσα την δέουσα λύση στο πρόβλημα του Αυτοτελούς Τμήματος!

 

Για το Δ.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Η. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Attachments:
Download this file (ΚΥΣΔΙΠ.docx)ΚΥΣΔΙΠ.docx[ ]11 kB
Εμφανίσεις: 561