Καταγγελία για την μη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020

Κύριοι Περιφερειάρχες

Με το Π.Δ. 161/2000 μεταβιβάστηκαν στις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νυν Περιφερειακές Ενότητες

της χώρας αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στη στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, και στη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών τους, καθώς και στην αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα δε με πλείστες γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ στην έννοια των λειτουργικών δαπανών του άρθρου 1 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος 161/2000 εντάσσονται όλες οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας όπως τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, φωτισμός, ύδρευση, καθαρισμός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, μεταφορές υλικών, προμήθειες κ.λπ..

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας πολλές φορές στο παρελθόν επικοινώνησε μαζί σας για νακαταγγείλει την αδιαφορία και αδυναμία που επιδεικνύεται διαχρονικά από τις Υπηρεσίες σας αναφορικά με τις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας των Υπηρεσιών μας, στο σύνολο σχεδόν των αιρετών Περιφερειών της χώρας.

Στην παρούσα συγκυρία όμως, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας καταγγείλουμε για τηνανεπίτρεπτη αδιαφορία και αδυναμία που επιδεικνύετεστην εφαρμογή των μέτρων πρόσληψης και περιορισμού της επέκτασης του κορωνοϊούcovid-19, με την λήψη των αναγκαίων και πρόσφορων μέτρων της καθαριότητας και της απολύμανσης των χώρων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν Πανελλαδικά σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών, καθώς και στην διάθεση των απαραίτητων μέσων καθαριότητας και απολύμανσηςπαρά την ευελιξία που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Σας επισημαίνουμε ότι κατά τις προηγούμενες ημέρες, ακόμη και μέχρι σήμερα,120.000εκπαιδευτικοί έχουν επισκεφθεί τις Υπηρεσίες μας για την αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών μόνιμου διορισμού             τους για τέσσερις (4) προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, επιβαρύνοντας τους χώρους και τους υπαλλήλους.

Σας καλούμε άμεσα να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και με βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί, να υπάρξει η απαραίτητη μέριμνα για τα ανωτέρω στις Υπηρεσίες μας.

Σας καλούμε αν εσείς αδυνατείτε και με βάση πάλι τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση τους.

Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να καταφύγουμε στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς και να ζητήσουμε την συνδρομή τους για κάθε παράλειψή σας που αφορά στην προστασία των εργαζομένων που εκπροσωπούμε.

 Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

                   

Εμφανίσεις: 374