ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

κ. Υπουργέ,

κ. Υφυπουργέ,

Η ΠΟΣΥΠ στην αρχή του νέου έτους εύχεται μία Καλή και Δημιουργική Χρονιά για το Υπουργείο Παιδείας.

Επικοινωνούμε μαζί σας διότι στην έναρξη της νέας χρονιάς και μετά από τους πρώτους 6 μήνες της θητείας σας στο Υπουργείο δεν έχει λυθεί αλλά ούτε έχει δρομολογηθεί η επίλυση κανενός θέματος που αφορά στη διοίκηση της εκπαίδευσης.

Στις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί η διαδικασία προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 5250 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται οι χιλιάδες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Έτσι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα επιβαρυνθούν με ένα τεράστιο πρόσθετο όγκο εργασίας από την παραλαβή, την καταχώρηση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 120 περίπου χιλιάδων αδιόριστων εκπαιδευτικών, θα κληθούν να διεκπεραιώσουν τον πρόσθετο αυτό όγκο εργασίας ενώ βρίσκονται σε κατάσταση υποστελέχωσης και θα έχουν σε καθημερινή βάση επισκεψιμότητα εκατοντάδων εκπαιδευτικών με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για την εύρυθμη λειτουργία τους, όσο και για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας καθώς πολλές υπηρεσίες μας στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους, με έλλειψη βασικών υποδομών.

Επίσης οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα έχουν μεγάλη επιβάρυνση των τεχνικών μέσων τους, όπως υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, καθώς και των αναλώσιμων τους όπως χαρτί εκτυπώσεων, τόνερ κ.ά, για τις ελλείψεις των οποίων αλλά και την προβληματική τους λειτουργία σας έχουμε ενημερώσει, περιμένοντας την νομοθετική ρύθμιση για την μεταφορά της αρμοδιότητας αποζημίωσης των λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τις αιρετές Περιφέρειες στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να δημιουργηθούν αυτόνομοι προϋπολογισμοί για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η διαδικασία, χωρίς να υπάρξουν εντάσεις και χωρίς να δοκιμαστούν τα όρια των υπηρεσιών και των υπαλλήλων, θα θέσει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, θα συγκροτήσει τις κατάλληλες επιτροπές με τον αναγκαίο και ικανό αριθμό υπαλλήλων σε κάθε Διεύθυνση κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, θα μεριμνήσει για τον έγκαιρο καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών και του λοιπού προσωπικού που θα μετέχει στην ανωτέρω διαδικασία, όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις παραλαβής αιτήσεων εξετάσεων αλλά και όπως έγινε σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και θα διασφαλίσει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της διαδικασίας και των υπαλλήλων που θα την υλοποιήσουν.

Επιπρόσθετα, ζητάμε να μας αποσαφηνίσετε τις προθέσεις σας για την τύχη των εκκρεμών αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών στη διοίκηση με τις διατάξεις του Ν.1824/88, αλλά και να μας ενημερώσετε για τους ψιθύρους που ακούγονται στο Υπουργείο ότι δεν θα συναινέσετε σε αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από τα οικεία υπηρεσιακά τους συμβούλια για να μεταταχτούν στη διοίκηση με τις διατάξεις του νόμου της κινητικότητας, η οποία υλοποιείται στην παρούσα περίοδο.

Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε πως προτίθεστε να στελεχώσετε τις Υπηρεσίες μας;

Στις προηγούμενες συναντήσεις μας, η ΠΟΣΥΠ σας έθεσε μία σειρά από ζητήματα όπως:

-       Στέρηση του δικαιώματος ιεραρχικής εξέλιξης στη θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών

-       Ανάγκη τροποποίησης Οργανισμού ΥΠΑΙΘ και προβλήματα Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών

-       Ανάγκη αναπροσαρμογής των οργανικών θέσεων του ΠΔ18/2018

-       Ανάγκη συμπερίληψης όλων των υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ στο κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου σε προγράμματα επιμόρφωσης

-       Ανάγκη αυτόνομων προϋπολογισμών για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τα μισθώματα και τις λειτουργικές τους δαπάνες

-       Έγκαιρη αποζημίωση υπερωριών 2020

-       Ανάγκη διευκρινιστικής τροπολογίας ώστε να συνεχιστεί, χωρίς προβλήματα ερμηνείας του Π.Δ. 18/2018, η τοποθέτηση γραμματέων σε σχολικές μονάδες

για τα οποία δεν υπήρξε καμία πρόοδος.

Τέλος σας θέσαμε μία σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΙΘ οι οποίοι ανήκουν στην Ομοσπονδία μας, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η Σιβιτανίδειος Σχολή, ο ΕΟΠΠΕΠ, ο ΔΟΑΤΑΠ κ.ά, για τους οποίους ζητήσαμε τόσο εμείς όσο και οι Σύλλογοι τους να υπάρξουν συναντήσεις μαζί σας για να ενημερωθείτε εκτενώς, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από εσάς.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας, διότι εκτός από τα κενά και τα προβλήματα στα σχολεία υπάρχουν τα κενά και τα τεράστια προβλήματα και στις υπηρεσίες, για τα οποία πρέπει να υπάρξουν δράσεις και άμεσες πρωτοβουλίες για την επίλυση τους.

Για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Εμφανίσεις: 24