ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Κε Υπουργέ,

Εν αναμονή της προκήρυξης του ΑΣΕΠ που προβλέπεται στο άρθρο 54 του Ν. 4589/2019 και της σχετικής πρόσκλησης που θα ακολουθήσει από το Υπουργείο Παιδείας, με την οποία θα καλούνται οι χιλιάδες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να υποβάλουν τις αιτήσεις διορισμού τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα επιβαρυνθούν με ένα τεράστιο πρόσθετο όγκο εργασίας από την παραλαβή, την καταχώρηση και τον έλεγχο των χιλιάδων αιτήσεων των αδιόριστων εκπαιδευτικών.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα κληθούν να διεκπεραιώσουν τον πρόσθετο αυτό όγκο εργασίας ενώ βρίσκονται σε κατάσταση υποστελέχωσης.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα έχουν σε καθημερινή βάση επισκεψιμότητα εκατοντάδων εκπαιδευτικών με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για την εύρυθμη λειτουργία τους, όσο και για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας καθώς πολλές υπηρεσίες μας στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους, με έλλειψη βασικών υποδομών, καθαριότητας, κ.ά.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα έχουν μεγάλη επιβάρυνση των τεχνικών μέσων τους, όπως υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, καθώς και των αναλώσιμων τους όπως χαρτί εκτυπώσεων, τόνερκ.ά, για τις ελλείψεις των οποίων αλλά και την προβληματική τους λειτουργία σας έχουμε ενημερώσει πολλές φορές, περιμένοντας ακόμη την τροπολογία για τους αυτόνομους προϋπολογισμούς λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η διαδικασία, χωρίς να υπάρξουν εντάσεις και χωρίς να δοκιμαστούν τα όρια των υπηρεσιών και των υπαλλήλων, θα θέσει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την παραλαβή των αιτήσεων, θα συγκροτήσει τις κατάλληλες επιτροπές με τον αναγκαίο και ικανό αριθμό υπαλλήλων σε κάθε Διεύθυνση κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, θα μεριμνήσει για τον έγκαιρο καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών και του λοιπού προσωπικού που θα μετέχει στην ανωτέρω διαδικασία, όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις παραλαβής αιτήσεων εξετάσεων αλλά και όπως έγινε σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και θα διασφαλίσει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της διαδικασίας και των υπαλλήλων που θα την υλοποιήσουν.

Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Attachments:
Download this file (ΑΣΕΠ-1.pdf)ΑΣΕΠ-1.pdf[ ]429 kB
Εμφανίσεις: 754