Δωρεάν διακοπές για τις οικογένειες υπαλλήλων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων

Τη δυνατότητα να κάνουν δεκα-πενθήμερες διακοπές στα ιδιόκτητα  καταλύματα του υπουργείου Παιδείας , στον Αγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόπμενων φορέων, δίνει υπουργική απόφαση, με την οποία ανατίθεται   στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.), για το έτος 2016 και ειδικότερα για την περίοδο μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2016, η οργάνωση και λειτουργία  των καταλυμάτων.

Οι οικογένειες θα καταβάλλουν το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ για λειτουργικά έξοδα και για τις 15 ημέρες και αφορά τους υπαλλήλους:

-της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας,

- τις Περιφερειακές Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας,

-τα Γενικά Αρχεία του Κράτους,

-την Εθνική Βιβλιοθήκη,

-την Ακαδημία Αθηνών,

- το πολιτικό προσωπικό της Ιεράς Συνόδου της ελλαδικής εκκλησίας,

- την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,

- την ΑΣΠΑΙΤΕ,,

-Το ΙΚΥ,

-Τη Σιβιτανίδειο Σχολή.

 Το συγκρότημα  των καταλυμάτων θα διοικηθεί  από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τρία (3) μέλη που προτείνει το Δ.Σ. της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας» (Π.Ο.Σ.Υ.Π.) και δύο μέλη υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που θα ορισθούν  από τον υπουργό.
 
Για τις περιόδους  φιλοξενίας, τον  αριθμό και την  επιλογή των υπαλλήλων που θα φιλοξενηθούν, θα ανακοινωθούν άμεσα.