Απόφαση για κήρυξη 24ωρης απεργίας Τετάρτη 15.10.2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
για 24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο
την Τετάρτη 14 του Νοέμβρη του 2018