ΨΗΦΙΣΜΑ 33ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΥΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνάδελφοι,

μαζί με το ψήφισμα ακολουθεί

Α) ανακοίνωσητης ΑΔΕΔΥ για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και τη πορεία των δικαστικών προσφυγών

β) την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου  της ΑΔΕΔΥ για την συνέχιση της Απεργίας - Αποχής και την προκήρυξη της εκ νέου

γ) την κήρυξη 24ωρης Γενικής Απεργίας την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018.