ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΕ ΑΔΕΔΥ & 2η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμαι Επιστολή της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και 2η Γνωμοδότηση από τον καθ. Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κο Λαζαράτο Π.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν  τα μέλη σας!