Αίτημα νέας συνάντησης με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022

skulakakis1

κ. Υπουργέ,

                Η ΠΟΣΥΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας) που εκπροσωπεί τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, ένα χρόνο μετά την συνάντηση μας, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 27-10-2021, για το ζωτικό και ανικανοποίητο, ακόμη, αίτημά μας, που αφορά στην μεταφορά των πάσης φύσεως δαπανών (λειτουργικών και παγίων) των 116 Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τις αιρετές Περιφέρειες στο Υπουργείο Παιδείας, αιτείται εκ νέου άμεση συνάντηση μαζί σας, αυτή την φορά για το μείζον και επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας, με την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών(ΗΔΔΔ), για την οποία πέρυσι και με την δική σας συνδρομή, πήραμε παράταση εφαρμογής της για ένα έτος, δηλαδή έως 31-12-2022.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι στην περσινή μας συνάντηση, εμβόλιμα σας είχαμε ενημερώσει διεξοδικά για τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε τόσο η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, όσο και οι Περιφερειακές μας Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) για την εφαρμογή της ΗΔΔΔ, γεγονός που οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει σχετική απόφαση (Κ.Υ.Α.) στις 24-12-2021(ΑΔΑ: 6ΤΕΖΗ-ΨΒΕ), με την οποία εξαιρούνταν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την εφαρμογή της ΗΔΔΔ και για το έτος 2022.

Σας γνωρίζουμε, ότι το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η Κεντρική Διοίκηση και η Πολιτική Ηγεσία, όλο το προηγούμενο διάστημα αυτού του έτους, δεν προσπάθησε να επιλύσει τα ανωτέρω προβλήματα ή μέρος αυτών, όπως ενδεικτικά σας αναφέρουμε, την στελέχωση των εξαιρετικά υποστελεχωμένων Υπηρεσιών μας, την άμεση προμήθεια του απαραίτητου και κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού (όπως πχ scanners), την αναβάθμιση του απαρχαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την εκπαίδευση των υπαλλήλων, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, κ.ά..

Αντί αυτού, βρέθηκε η εύκολη λύση, και με μία ακατάληπτη τροπολογία στο Ν. 4903/2022 άρθρο 31, παρ. 3 & 4, η ΗΔΔΔ, δηλαδή ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών, μεταφέρεται από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, στις ίδιες τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, δηλαδή στις 13 Περιφερειακές του Διευθύνσεις και στις 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Εδώ πρέπει να σας επισημάνουμε ότι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης υπάγεται ένα προσωπικό που αριθμεί σχεδόν 200.000, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί κάθε κατηγορίας, μόνιμοι και αναπληρωτές καθώς και οι διοικητικοί υπάλληλοι τους, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον τεράστιο όγκων των δαπανών αλλά και του φυσικού αρχείου που πρέπει να τηρείται, σε Υπηρεσίες μάλιστα που εκτός όλων των ανωτέρω προβλημάτων, αντιμετωπίζουν και οξύ στεγαστικό πρόβλημα, σε ακατάλληλα και ανεπαρκή κτίρια.

Κ. Υπουργέ,

Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα άμεσης συνάντησης μας, για να σας ενημερώσουμε και να σας εκθέσουμε με πληρότητα όλες τις πτυχές και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και οι εργαζόμενοι σε αυτές, για την εφαρμογή της ΗΔΔΔ, από 01-01-2023.

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση.

Για το Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                       ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

τ. 6944507717                                                                                     τ. 6934919217

Εμφανίσεις: 480