ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ- ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 14 Μαΐου 2022

axiologisi

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΠΟΣΥΠ και σύμφωνα με την Απόφαση του 34ου Συνεδρίου της, στηρίζει τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ για την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση και για την αξιολογική περίοδο του 2021.

Επίσης, η ΑΔΕΔΥ ενημερώνει, με αφορμή ερωτήματα που τίθενται για την συσχέτιση της συνέχισης της «απεργίας αποχής» από την αξιολόγηση και των αποφάσεων του ΣΤΕ που έκριναν το σύννομο των συνεπειών εφαρμογής του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 (τιμωρητική τροπολογία Γεροβασίλη), ότι οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν, ούτε συνδέονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και δεν επηρεάζουν την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, της 19ης του Μάρτη του 2019 για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση, η οποία είναι σε ισχύ και αφορά και την αξιολογική περίοδο του 2021, που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28-02-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες για την διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021.

Αξιολογούμενοι και οι Αξιολογητές - ορίζονται ως εξής:

Από 1/3/2022 έως 29/4/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

Από 2/5/2022 έως 27/5/2022 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει την συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.

Από 30/5/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

από 30/5/2022 έως 8/7/2022 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτικήü Συνέντευξη, συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει.

από 11/07/2022 έως 17/07/2022 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόνü Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και την υποβάλει.

από 18/07/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τηü βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει.

Από 19/09/2022 έως 31/10/2022 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.

Από 1/11/2022 έως 31/12/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/· Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης

Τέλος, σας καλούμε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη δήλωση για την συμμετοχή σας στην απεργία – αποχή, την οποία να την κοινοποιήσετε και στα Σωματεία σας.

 

Για το Δ.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

     ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 370