'Εγγραφο προς ΕΦΚΑ - Παρατηρήσεις επί εγκυκλίου

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022

2283844

Με αφορμή το υπ΄αριθμ. 68556/14-02-2022 έγγραφό σας με θέμα «Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ΔΑΥΚ, ασφαλισμένων Δημοσίου Φορέα», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

-          Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοί τους, τους οποίους εκπροσωπούμε, είναι υπεύθυνοι για τον μεγαλύτερο αριθμό ΔΑΥΚ που υποβάλλονται στον Φορέα σας ανά έτος, διότι στην δική μας αρμοδιότητα υπάγεται η μεγαλύτερη αριθμητικά ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί.

Υπάρχουν δε Υπηρεσίες μας οι οποίες συνταξιοδοτούν σε μόνιμη βάση περισσότερους από 300 εκπαιδευτικούς κατ’ έτος.

-          Οι συνάδελφοί μας των υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι διαχειρίζονται αυτή τη μεγάλη, δύσκολη και υπεύθυνη διαδικασία σύνταξης των εκατοντάδων ΔΑΥΚ, δεν διαθέτουν τις περισσότερες φορές ούτε τα κατάλληλα τεχνικά μέσα (οφείλει να τα παρέχει η Υπηρεσία μας), ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση (οφείλει να τις παρέχει ο ΕΦΚΑ), για να μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Παρά ταύτα όμως, με μόνο γνώμονα το υπηρεσιακό καθήκον, το αίσθημα ευθύνης και την απαράμιλλη εργατικότητά τους, πράττουν το καλύτερο δυνατό και εκπληρώνουν στο ακέραιο αυτό το εργασιακό τους καθήκον που αφορά σε ζωτικά συμφέροντα συναδέλφων και εργαζομένων.

-          Την ίδια ώρα ο Φορέας σας, με εγκυκλίους που έχουν «εισαγγελικό» ύφος και προφανώς για να συγκαλύψει τις δικές του ευθύνες και αδυναμίες, απευθύνεται σε συναδέλφους με τρόπο ανοίκειο και απειλητικό ως προς τις ευθύνες και τις συνέπειες της μη ορθής συμπλήρωσης του ΔΑΥΚ. Είναι ενδιαφέρον βέβαια ότι έχετε φροντίσει με σχετική νομοθέτηση για τη δική σας απαλλαγή από ευθύνες και τη μεταβίβασή τους!

Σας πληροφορούμε ότι ούτε λάθη γίνονται και αν γίνονται, γίνονται εκ παραδρομής και με ευθύνη του φορέα σας, ο οποίος πολλάκις επιβαρύνει όλες τις άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες με δικό του έργο, ο οποίος τις περισσότερες φορές αδυνατεί όχι μόνον να δώσει επί της ουσίας διευκρινίσεις και κατευθύνσεις σε σχετικά ερωτήματα, αλλά ακόμη και να απαντήσει, ο οποίος αναλώνεται σε ασαφείς και αόριστες εγκυκλίους και ο οποίος καμία μέριμνα δεν έχει επιδείξει σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων των άλλων Υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες οι οποίες αντιστοιχούν στον Φορέα σας.

-          Σας γνωρίζουμε ότι φέτος αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν περίπου 8000 με 9000 εκπαιδευτικοί και το τεράστιο αυτό έργο το επωμίζονται οι λιγοστοί συνάδελφοι μας σε Υπηρεσίες που είναι στελεχωμένες τις περισσότερες φορές σε ποσοστό κάτω του 40-50% των θέσεων που προβλέπονται στον Οργανισμό τους, σε ένα ασφυκτικό χρονικό διάστημα, το οποίο συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και της βασικής αποστολής του Υπουργείου Παιδείας που είναι η ομαλή και χωρίς προβλήματα έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τις πολύ απαιτητικές εργασίες που πρέπει να γίνουν από το σύνολο των υπαλλήλων των Υπηρεσιών μας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

-          Σας γνωρίζουμε ότι με τον Ν.4777/2021 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία αλλά και οι ενδεχόμενες ανακλήσεις τους, υποβάλλονται και ολοκληρώνονται πλέον εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τις 31 Αυγούστου, οπότε θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση τους.

Για όλα τα ανωτέρω, σας καλούμε:

-          Να απαλείψετε εφεξής από τις σχετικές εγκυκλίους σας τις απειλητικές αναφορές σε λάθη, ευθύνες και συνέπειες, διότι αφενός απευθύνεστε σε συναδέλφους σας Δημόσιους Υπαλλήλους, οι οποίοι γνωρίζουν τους νόμους, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφετέρου δεν δεχόμαστε από κανένα άλλο Φορέα ή πρόσωπο να υποδύεται τον ρόλο του Διοικητικού και Πειθαρχικού μας Προϊσταμένου!

-          Να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων του ΔΑΥΚ από τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, όταν αυτός ζητείται με παρατήρηση από τον συντάξαντα υπάλληλο και αφορά σε περιπτώσεις που χρήζουν των ειδικών γνώσεων των υπαλλήλων του Φορέα σας.

-          Να οργανώσετε άμεσα σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αρμοδίων Προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών μας, που είναι επιφορτισμένοι με αυτή την πολύ απαιτητική εργασία της συμπλήρωσης ελέγχου και υποβολής του ΔΑΥΚ.

-          Να υπάρξει η τεχνική δυνατότητα για τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και των πιστοποιημένων υπαλλήλων τους να καταχωρούν και να αποθηκεύουν τα στοιχεία στο ΔΑΥΚ τουλάχιστον από την 01.07 κάθε έτους, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των εκατοντάδων αιτήσεων συνταξιοδότησης, προκειμένου μετά την 01. 09 να γίνεται η οριστική υποβολή τους.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση και συνεργασία!

Για το Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 557