Εφαρμογή του Ν.4808/2021 στις αρχαιρεσίες των Συλλόγων – Μελών της ΠΟΣΥΠ!

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022

s1

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εν όψει των εκλογικών διαδικασιών σε Σωματεία της Ομοσπονδίας μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η ΑΔΕΔΥ με ομόφωνη απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου(επισυνάπτεται), που αφορά στην εφαρμογή του ν. 4808/21 (Νόμος Χατζηδάκη), για τις Γενικές Συνελεύσεις και τις Αρχαιρεσίες των Σωματείων, των Ομοσπονδιών, και της ΑΔΕΔΥ, αποφάσισε:

-          Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) θα συνεχίσει να λειτουργεί και να αποφασίζει νόμιμα με βάση το καταστατικό της (αρ. έγκρισης Πρωτοδικείου Αθήνας 825/1927 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις, που ολοκληρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ έγκριση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5281/2007). Εδώ και έναν αιώνα η ΑΔΕΔΥ οργάνωσε την πάλη των εργαζομένων σε δύσκολες συνθήκες. Σε συνθήκες παρανομίας, κόντρα σε χούντες, αντιλαϊκές κυβερνήσεις και αυταρχικά καθεστώτα. Κανένας δεν κατάφερε να την καταργήσει. Δεν υπέστειλε τη σημαία, όπως δεν θα την υποστείλει και τώρα απέναντι σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση σε κανέναν αντεργατικό νόμο. Η ΑΔΕΔΥ θα εξακολουθήσει νόμιμα να οργανώνει την πάλη των δημοσίων υπαλλήλων αξιοποιώντας βασικές διατάξεις του ν.1264/1982. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το καταστατικό μας, γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται να αυτοκαταργηθούμε. Το ίδιο καλούμε να κάνουν όλες οι Ομοσπονδίες του δημοσίου και όλα τα Σωματεία.

-          Σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΔΕΔΥ οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες των Σωματείων, τα συνέδρια των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας πραγματοποιούνται δια ζώσης, με φυσική παρουσία και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Η ομόφωνη απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην εξ’ αποστάσεως – ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι σε ισχύ.

-          Η Ε.Ε. και το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ δηλώνουν ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων και τα συνέδρια των Ομοσπονδιών θα πραγματοποιούνται δια ζώσης, τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

 

Συνεπώς, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των Σωματείων σας στο Συνέδριο της ΠΟΣΥΠ, καθώς και την απρόσκοπτη συμμετοχή της ΠΟΣΥΠ στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022, και σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΔΕΔΥ, θα πρέπει τόσο οι Γενικές Συνελεύσεις και οι Αρχαιρεσίες των Σωματείων σας, όσο και το Συνέδριο της ΠΟΣΥΠ να πραγματοποιηθούν Δια Ζώσης με φυσική παρουσία των μελών ή συνέδρων μας!

Επίσης, σύμφωνα με τον ν. 4808/2021,

Άρθρο 87, Ψηφοφορία - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1264/1982

Το άρθρο 13 του ν. 1264/1982 (Α' 79) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 13 Ψηφοφορία

1.Η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να επιλέξει την

αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 100

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ'

1.1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 1264/1982 (Α' 79), όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 83, εκκινεί από 1.1.2022.

2.Η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξ αποστάσεως τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στις αρχαιρεσίες άρχεται από την 1η.1.2022.

Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα ανωτέρω, το ΔΣ της ΠΟΣΥΠ σας καλεί:

 

n  να πραγματοποιήσετε τις Γενικές σας Συνελεύσεις Δια ζώσης με φυσική παρουσία των μελών σας, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 10 των σχετικών ΚΥΑ(τελευταία- ΦΕΚ 607τΒ΄/12-02-2022), και να διασφαλίσετε την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής σε αυτήν, των μελών σας που πιθανόν θα το αιτηθούν (υβριδικό σύστημα),

n  να πραγματοποιήσετε τις Αρχαιρεσίες, έπειτα από αποφάσεις των Γενικών σας Συνελεύσεων, Δια ζώσης με φυσική παρουσία των μελών σας, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία και να διασφαλίσετε την δυνατότητα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, των μελών σας που πιθανόν θα το αιτηθούν (μεικτό σύστημα),

n  να διασφαλίσετε τις Δια Ζώσης συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες, με σχετικές εισηγήσεις των Διοικητικών σας Συμβουλίων, οι οποίες θα εναρμονίζουν την πραγματοποίηση της Γ. Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών σας, με τις αποφάσεις και τις προβλέψεις του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ, όπως πράττουν όλα τα Σωματεία και όλες οι Ομοσπονδίες.

Επίσης, το ΔΣ της ΠΟΣΥΠ καλεί:

-          Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων μας, να συνταχθούν τόσο με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΣΥΠ, σύμφωνα με την καταστατική τους υποχρέωση, όσο και όλων των εργαζόμενων που μαζί με τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες τους, διασφαλίζουν τις συμμετοχικές και με φυσική παρουσία εκλογικές τους διαδικασίες!

Κάθε τι διαφορετικό, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδικαλιστικού αμοραλισμού.

-          Τα μέλη μας συλλογικά και φυσικά να απαντήσουμε στην επίθεση που δεχόμαστε στα δικαιώματα μας, με τελευταίο επεισόδιο την άρνηση χορήγησης διευκολυντικής άδειας για την συμμετοχή μας στις Γενικές μας Συνελεύσεις, με την μαζική συμμετοχή μας στις δημοκρατικές διαδικασίες, με την αποφασιστικότητα μας, με την Δια Ζώσης παρουσία μας, παντού!

-          Καλεί τα Σωματεία μας, σε κοινό αγώνα με όλα τα Σωματεία των Εργαζομένων, όλες τις Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ, για να δώσουμε ενωτικά την απάντηση των πολλών, των παρόντων και των αποφασισμένων!

Η ΠΟΣΥΠ παρακολουθεί τις Εκλογικές Διαδικασίες των Σωματείων μας και συμβάλλει, στο μέρος που την αφορά, στην Νόμιμη, Δεοντολογική και Καταστατική τους διεξαγωγή!

                                                                     Για το Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                               ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Attachments:
Download this file (εκλογές σωματείων.docx)εκλογές σωματείων.docx[ ]21 kB
Εμφανίσεις: 825