Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

κ. Υπουργέ,

Μετά την συνάντηση της ΠΟΣΥΠ  με τον Γ. Γραμματέα Δημοσίων  Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκο και των σχετικών συζητήσεων μας που ακολούθησαν με το γραφείο του και  υπηρεσιακούς παράγοντες, μας δηλώθηκε ότι αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Φορέα μας, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας και δική σας, να εγκρίνει την καταβολή της  ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές Προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, εφόσον η καταβολή αυτή θα γίνει ως επιλέξιμη δαπάνη σε κάθε πράξη ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ.

Έτσι, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων μας,  προκειμένου να εγκριθεί από εσάς και να χορηγηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, η  ειδική αυτή  αποζημίωση στους καταχωριστές των Υπηρεσιών μας.

Σας γνωρίζουμε ότι στις 129 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (58 Πρωτοβάθμιας, 58 Δευτεροβάθμιας και 13 Περιφερειακές) για το έργο του καταχωριστή και του αναπληρωτή του απασχολούνται περίπου 300   συνάδελφοι, ανάλογα με τις πράξεις και το πλήθος των αναπληρωτών, και απαιτείται μία δαπάνη  της τάξης των 450.000,00 ευρώ περίπου ετησίως, για αποζημίωση 150 ευρώ /μήνα, η οποία δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, αλλά αυτά καθαυτά τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και μάλιστα σε ποσοστό μικρότερο του 1%, ως επιλέξιμη δαπάνη τους.

κ. Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας και της ίσης μεταχείρισης όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων του Υπουργείου μας με τα Προγράμματα  ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα ΠΔΕ, αλλά και της ευθύνης που συνεπάγεται η ορθή,  παραγωγική και απρόσκοπτη υλοποίηση τους, σας καλούμε να υιοθετήσετε και να ικανοποιήσετε το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Η .  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ                                                           

 

                                                                          

Εμφανίσεις: 398