Νέα διολίσθηση σε αντιδεοντολογικές πρακτικές

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021

kerameos

κ. Υπουργέ,

Με λύπη διαπιστώνουμε, ότι έχοντας χάσει το μέτρο και πιθανόν και την ψυχραιμία σας, με την με αρ. πρωτ. 158054/Ν4/6-12-2021 (ΑΔΑ:637Λ46ΜΤΛΗ-ΤΣ2) Απόφασή σας, ορίσατε στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΑΙΘ, τους ήδη παραιτηθέντες αιρετούς εκπρόσωπους μας, των μονίμων υπαλλήλων, και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών, στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Δυστυχώς τα αδιέξοδα τα οποία δημιούργησε η δική σας αντιδεοντολογική συμπεριφορά, με την αναιτιολόγητη ακύρωση της ήδη διεξαχθείσας δι’ αλληλογραφίας ψηφοφορίας και την επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε πρωτοφανή παρωδία, προσπαθείτε να τα ξεπεράσετε με νομικές ακροβασίες και νέες αντιδεοντολογικές ενέργειες!

Όλοι οι αιρετοί εκπρόσωποι μας, τακτικοί και αναπληρωματικοί, που ορίσατε με την 143765/Γ2/10-11-2021 Υ.Α.(ΑΔΑ:63Τ146ΜΤΛΗ-Ο6Π), έχουν παραιτηθεί και οφείλετε σύμφωνα με τον Νόμο και το Σύνταγμα να κάνετε δεκτές τις παραιτήσεις τους, όπως πράξατε και με τους αιρετούς εκπρόσωπους των εκπαιδευτικών για τα οικεία Υπηρεσιακά τους Συμβούλια!

Επίσης, ακόμη περιμένουμε τις απαντήσεις σας, τόσο η ΠΟΣΥΠ και η ΑΔΕΔΥ, όσο και τα Κόμματα που σας έχουν θέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, για τα λευκά ψηφοδέλτια που δεν προβλέπονται στην εκλογική αυτή διαδικασία για τα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια και βρέθηκαν σε όλες τις κάλπες, αλλά και για την «τύχη» των εκλογών στα έξι (6) ΠΥΣΔΙΠ, εκεί δηλαδή που βρέθηκαν περισσότερα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια από τους ψηφίσαντες και είναι άκυρες οι εκλογές! Σας υπενθυμίζουμε δε, ότι η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει για επαναληπτική ηλεκτρονική ψηφοφορία αφορά ρητά, «σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή /και αντικειμενικής αδυναμίας τεχνικής ή άλλης,διαπιστώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η αδυναμία να πραγματοποιηθεί ή να περατωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας…», σύμφωνα με τον Νόμο (ΦΕΚ 944, Β’/2021).

Όχι όμως για άκυρες εκλογές, όπου βρέθηκαν περισσότερες ψήφοι από τους ψηφίσαντες.

κ. Υπουργέ,

Μετά την παταγώδη αποτυχία του Υπουργείου, ως διεξάγουσα αρχή, να οργανώσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία σύννομα και θεσμικά και την αποχή των συναδέλφων μας από αυτή σε ποσοστά του 90%, η μόνη δημοκρατική και θεσμική διέξοδος στα νομικά και πρακτικά αδιέξοδα αποτελεί η ακύρωση όλης της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η διατήρηση της δια αλληλογραφίας ψηφοφορίας και ο ορισμός ημερομηνίας για δια ζώσης ψηφοφορία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπηρετούν πάνω από 40 υπάλληλοι, με κάθε μέτρο προστασίας από την πανδημία.

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ακυρωθούν και οι σχετικές αποφάσεις ορισμού των αιρετών εκπροσώπων μας, που εκδόθηκαν κατά τρόπο καταχρηστικό.

Επειδή, σε λίγες ημέρες θα παρέλθει κάθε διορία για την σύννομη εκλογή και τον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια (ΚΥΣΔΙΠ & ΠΥΣΔΙΠ), αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις και τις ενέργειες της διοίκησης και τις δικές σας, ευελπιστώντας ότι δεν θα ευτελιστούν περαιτέρω οι Διαδικασίες και ο Νόμος!

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                               ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 470