Αίτημα νέας εξαίρεσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας από την ΗΔΔΔ και για το οικονομικό έτος 2022

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021

ypourgeio oikonomikwn 0

κ. Υπουργέ, κ. Αν. Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.), η οποία εκπροσωπεί συνδικαλιστικά, εκτός των άλλων, και όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας οι οποίοι εργάζονται στις 129 Περιφερειακές του Υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης), επικοινωνεί μαζί σας για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων σας.

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθ. 2/53983/0026/27-06-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών» (Β. 2726), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εξαιρέθηκαν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για το οικονομικό έτος 2021.

Οι υπηρεσίες αυτές, ως υπηρεσίες που πραγματοποιούν δαπάνες και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα εφαρμόσουν από την 01.01.2022 για τη διακίνηση αυτών την Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών (ΗΔΔΔ). Συνεπώς, από την ημερομηνία αυτή η ΓΔΟΥ του Υπουργείου μας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης (ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής) για τις δαπάνες των υπηρεσιών αυτών, αρμοδιότητες οι οποίες μέχρι 31.12.2021 ασκούνται από τις κατά τόπον ΔΥΕΕ.

                Όπως ενημερώσαμε τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη στην τηλεδιάσκεψη που είχε η ΠΟΣΥΠ μαζί του στις 27 Οκτωβρίου 2021, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, Περιφερειακές και Κεντρική, είναι αδύνατο να υλοποιήσουν την ΗΔΔΔ από 01.01.2022!

Όπως εξηγήσαμε στον κ. Υπουργό το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί το μεγαλύτερο Υπουργείο σε δομές και προσωπικό, συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνεται γι αυτό ξεχωριστή μέριμνα και να υπάρχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση του στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Υπουργείο μας ανήκει, εργάζεται και μισθοδοτείται σχεδόν το 50% των δημοσίων υπαλλήλων. Μόνον οι εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000, το ίδιο ισχύει με τις δομές του, όπως οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες, οι χιλιάδες σχολικές μονάδες, οι εκατοντάδες εποπτευόμενοι φορείς του!

Είναι φανερό ότι ο όγκος των δικαιολογητικών για τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί η ΗΔΔΔ από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι τεράστιος, αλλά και η οικονομική διαχείριση τους (έλεγχος, εκκαθάριση, πληρωμή) από τη ΓΔΟΥ αποτελεί ένα τιτάνιο έργο!

                Όπως εξηγήσαμε στον Κ. Σκυλακάκη αυτή την στιγμή οι Περιφερειακές μας Υπηρεσίες στερούνται του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της ΗΔΔΔ, διότι για τις Υπηρεσίες αυτές υπάρχει το μοναδικό παράδοξο να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας αλλά οι πάσης φύσεως λειτουργικές τους δαπάνες να εξυπηρετούνται από τις Αιρετές Περιφέρειες, οι οποίες και ενημερώνουν η μία μετά την άλλη τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι δεν μπορούν να τις προμηθεύσουν ούτε ένα scanner

Το δε Υπουργείο Παιδείας εδώ και μήνες αδυνατεί να βρει την οποιαδήποτε λύση!

                Τέλος, η ΓΔΟΥ στην Κεντρική Υπηρεσία είναι η πιο υποστελεχωμένη υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία καλείται να αναλάβει την οικονομική διαχείριση του τεράστιου όγκου δαπανών των Περιφερειακών Υπηρεσιών, με έλλειμμα και η ίδια σε τεχνολογικό εξοπλισμό, εγκαταστάσεις (φυσικό αρχείο) και υποστήριξη, διότι προφανώς θα γνωρίζετε ότι είμαστε το μοναδικό Υπουργείο στο οποίο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί Υπηρεσιακός Γραμματέας αν και έχει επιλεγεί εδώ και μήνες!

κ. Υπουργοί,

Για όλα τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα νέας εξαίρεσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας από την ΗΔΔΔ και για το οικονομικό έτος 2022, ώστε στο διάστημα αυτό να διασφαλιστούν οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την επιτυχή εφαρμογή της, για την οποία θα πρέπει να υπάρξει η δική σας πρωτοβουλία, μέριμνα και καθοδήγηση.

 

 

Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        

     ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 44