ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021

Losing Good Teachers

κ. Διευθύντριες, κ. Διευθυντές,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας για να ζητήσει την πιστή εφαρμογή των μέτρων και των ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 66η Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

              Η συνεχιζόμενη καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των θανάτων, απαιτεί από όλους μας ευθύνη και την πιστή εφαρμογή των μέτρων τα οποία πολλές φορές στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν καταστρατηγηθεί.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η τηλεργασία συνεχίζει να εφαρμόζεται και δεν θα ανεχτούμε φαινόμενα της προηγούμενης περιόδου από Διευθυντές που δεν την εφάρμοζαν με τον δέοντα τρόπο ή δεν την εφάρμοζαν καθόλου. Σας υπενθυμίζουμε ότι o αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Σας γνωρίζουμε ότι η τηλεργασία σε πολλές υπηρεσίες μας είναι όχι μόνον απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη από τον συνωστισμό και την ακαταλληλότητα των κτιριακών υποδομών μας.

               Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Η εξυπηρέτηση του κοινού και ιδίως των εκπαιδευτικών που ελάμβανε χώρα έως τώρα στις Υπηρεσίες μας με αυτοπρόσωπη παρουσία τους, καταχρηστικά, μοναδικές υπηρεσίες σε όλο το Δημόσιο που συνέβαινε αυτό, θα πρέπει εφεξής να πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού.

Σας υπενθυμίζουμε, λόγω της ακαταλληλότητας των περισσοτέρων κτιριακών υποδομών μας, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους συναδέλφους μας οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, και όχι μόνον να μην έρχονται σε επαφή με το κοινό αλλά να υπάρξει μέριμνα να εργάζονται σε χώρους που είναι κατάλληλοι εντός της υπηρεσίας και χωρίς συνωστισμό.

Τέλος σας εφιστούμε την προσοχή στην διαδικασία ελέγχου του κοινού και στην επίδειξη των απαραίτητων πιστοποιητικών στην είσοδο της κάθε υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του αναπληρωτή του, και την συνδρομή των υπαλλήλων που ανήκουν στον κλάδο κλητήρων - επιστατών.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία στερείται υπαλλήλων του κλάδου αυτού, δεν νοείται να διατίθενται άλλοι υπάλληλοι για την διαδικασία αυτή. Η είσοδος θα πρέπει να παραμένει κλειστή και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με ευθύνη του Διευθυντή ή το αναπληρωτή του να επιτρέπεται η είσοδος, κατόπιν ελέγχου.

        Για το Δ.Σ.    

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      

           ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                      ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 39