ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΥΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΆ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021

vote 3

ΑΣΤΟΧΙΕΣ- ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ- ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, για την διαδικασία της ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας που διεξήχθη στο ΥΠΑΙΘ, στις 29 Οκτωβρίου 2021, για τα υπηρεσιακά μας Συμβούλια ΚΥΣΔΙΠ & ΠΥΣΔΙΠ, των μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και υποστηρίχτηκε από το πληροφοριακό σας σύστημα « Ψηφιακή Κάλπη Ζευς», θα θέλαμε  να σας επισημάνουμε  τα κάτωθι:

-          Στις 21 ηλεκτρονικές κάλπες που δημιουργήθηκαν από τον φορέα σας υπήρχε παντού η δυνατότητα επιλογής λευκού ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου, δηλαδή η ύπαρξη και ψήφιση λευκού, η οποία όμως δεν προβλέπεται τόσο από το Νόμο (ΦΕΚ 684τΒ΄/1988), ούτε και από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ οι οποίες αφορούσαν στην εκλογική αυτή διαδικασία (159135/Ν4/20-11-2020, 131582/Γ2/18-10-2021).

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο ανωτέρω εγκύκλιοι του Υπουργείου, η πρώτη με υπογραφή του Γ, Γραμματέα και η δεύτερη με υπογραφή της κ. Κεραμέως,  αναφέρουν ρητώς: «Λευκά ψηφοδέλτια δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία».

Επί της ύπαρξης, διαλογής και καταμέτρησης λευκών ψηφοδελτίων έχει ήδη ασκηθεί ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών ένσταση ακυρότητας της ψηφοφορίας  από τους υποψήφιους αιρετούς μας και θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός.

Σε 11 μάλιστα ηλεκτρονικές κάλπες έγινε διαλογή και καταμέτρηση λευκών ψηφοδελτίων και συνεπώς η ψηφοφορία πάσχει από έλλειψη νομιμότητας και πρέπει να ακυρωθεί, στις δε υπόλοιπες που δεν βρέθηκαν λευκά ψηφοδέλτια ήταν καθαρά από θέμα τύχης, διότι σε όλες ψήφισε πολύ μικρός αριθμός συναδέλφων ( από 0 έως 5 συνάδελφοι)  και προφανώς δεν θα θέλησαν να ψηφίσουν λευκό!

-          Περαιτέρω σε 6 ηλεκτρονικές κάλπες ( ψηφιακή κάλπη ΠΥΣΔΙΠ: Στερεάς Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Αττικής μονίμων, Αττικής ΙΔΑΧ) έγινε η διαλογή και καταμέτρηση περισσοτέρων ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων από τους ψηφίσαντες και συνεπώς και αυτή η εκλογική διαδικασία και η ψηφιακή κάλπη είναι άκυρη.

-          Σε καμία ηλεκτρονική κάλπη δεν βρέθηκε άκυρο ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, διότι προφανώς δεν μπορεί να εντοπιστεί από το πληροφοριακό σας σύστημα, χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ΠΥΣΔΙΠ που για ώρες μπορούσαν να ψηφίσουν και τους δύο συνδυασμούς και  υποψηφίους και από τους δύο  συνδυασμούς, και αυτό εντοπίστηκε όχι από εσάς αλλά από ψηφοφόρο που το κατάλαβε, το κατήγγειλε και έπειτα διορθώθηκε.

Είναι σίγουρο ότι αυτό έγινε και σε άλλες ψηφιακές κάλπες, δυστυχώς δεν εντοπίστηκε από συνάδελφο και βεβαίως ούτε από εσάς.

Αναλογιστείτε ότι πολλές φορές η εκλογή κάποιου συναδέλφου στηρίζεται σε 2 – 3 ψήφους διαφορά και ποια εχέγγυα μπορείτε να παρέχετε για το αδιάβλητο και την ακεραιότητα της ψηφοφορίας, όταν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ούτε τα άκυρα.

-           Στην ηλεκτρονική αυτή ψηφοφορία  η Ομοσπονδία μας είχε καλέσει σε  αποχή και οι συνάδελφοι μας διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, απείχαν σε ποσοστά του 90%, δηλαδή συμμετείχαν περίπου 280 συνάδελφοι και  αναρωτιόμαστε αν συμμετείχαν και οι 2500 συνάδελφοι μας τι ακόμη θα γινόταν! 

Γενικά το πληροφοριακό σας σύστημα παρουσίασε προβλήματα ψηφιακής αποτύπωσης και διασφάλισης της εγκυρότητας της ψηφοφορίας και όπως αυτά ορίζονται ρητά στο Νόμο.

Συνεπώς, ο φορέας σας οργάνωσε μία ψηφοφορία με ηλεκτρονικές κάλπες,  η οποία αντίκειται στο Νόμο, στον  τρόπο και την διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια και άρα είναι παράνομη και παράτυπη.

Καθώς έχετε την πλήρη ευθύνη διεξαγωγής μιας σύννομης εκλογικής διαδικασίας, παρακαλούμε να μας δώσετε άμεσα μία απάντηση που να περιέχει κάποια εξήγηση για τον λόγο που έγινε αυτό.

                Τέλος, με έγγραφο του το Υπουργείο Παιδείας σας έχει υποβάλλει αίτημα  επαναληπτικής ψηφοφορίας για τις ηλεκτρονικές κάλπες των Ιονίων Νήσων και της Στερεάς Ελλάδος, διότι μέχρι στιγμής αυτές μόνον αντιλήφθηκαν, κατά τρόπο επίσης  παράνομο και καταχρηστικό,  διότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη, στο Νόμο (ΦΕΚ944 τΒ/2021) και στην σχετική ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.37,21,/1301/οικ. 7022/20-04-2021 ¨Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής …».

Η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει για επαναληπτική ηλεκτρονική ψηφοφορία αφορά ρητά  «σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή /και αντικειμενικής αδυναμίας τεχνικής ή άλλης, διαπιστώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η αδυναμία να πραγματοποιηθεί ή να περατωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας…».

Επιπρόσθετα πάλι στο Νόμο και στη σχετική ΚΥΑ προβλέπεται « Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό πλήρως αιτιολογημένο με το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, ….».

Στην περίπτωση μας και πραγματοποιήθηκε και περατώθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία και από καμία  εφορευτική επιτροπή δεν συντάχθηκε τέτοιου είδους πρακτικό.

Τα προβλήματα αφορούσαν στην άστοχη λειτουργία του συστήματος σας, πράγμα που είναι αδύνατον να προβλεφθεί από την κείμενη Νομοθεσία.

Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στο γεγονός ότι οποιαδήποτε θετική ανταπόκριση σας στο αίτημα του Υπουργείου θα σας οδηγήσει σε νέες παράνομες ενέργειες.

Σας γνωρίζουμε ότι για όλα τα ανωτέρω η Ομοσπονδία μας θα κινηθεί νομικά και θα διεκδικήσει την εφαρμογή τόσο του τύπου όσο και του γράμματος  του Νόμου από  όλους τους εμπλεκόμενους, αναζητώντας ευθύνες από πρόσωπα και φορείς.

  Για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΣΑΒΒΑΣ  ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

                         τ. 6944507717                                                                              τ. 693491921

Attachments:
Download this file (ΕΔΥΤΕ-.docx)ΕΔΥΤΕ-.docx[ ]19 kB
Εμφανίσεις: 424