ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

trillion rise euros 188.n

κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Γενικέ,

                Η ΠΟΣΥΠ επανέρχεται και σας θέτει ξανά την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτόνομων προϋπολογισμών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.

Πριν λίγες ημέρες, στάλθηκε το με αρ. πρωτ.75800/ΓΔ2/25-06-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, για την ¨Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών δαπανών από 01-01-2022¨, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ¨Προκειμένου για την πλήρη εφαρμογή της ΗΔΔΔ παρακαλείσθε να προβείτε στην άμεση προμήθεια ικανού αριθμού scanners ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών¨, προφανώς πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο, διότι οι Υπηρεσίες μας καμία δυνατότητα δεν έχουν να προβούν σε κανενός είδους προμήθεια, ούτε ενός στυλό.

Όπως χαρακτηριστικά σας τονίσαμε στην πρόσφατη συνάντησή μας,  οι υπηρεσίες μας κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, αφέθηκαν στην τύχη τους και στην προαίρεση των αιρετών Περιφερειών που εξυπηρετούν τις λειτουργικές μας ανάγκες κατά το δοκούν και τον ρόλο του Υπουργείου τον υποκατέστησε η ΠΟΣΥΠ και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε από τους Περιφερειάρχες αντισηπτικά, απολυμαντικά μέσα και απολυμάνσεις των χώρων εργασίας μας, με την προειδοποίηση μας για προσφυγή στους κατά τόπους εισαγγελείς, αν δεν διασφαλιζόταν η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζόμενων!

Αυτόν τον αγώνα δώσαμε και στην δεύτερη και στην τρίτη φάση της πανδημίας με το Υπουργείο Παιδείας απών.

                Έως και σήμερα δεχόμαστε καταγγελίες, τόσο η ΠΟΣΥΠ όσο και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας, για πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την στέγαση των Υπηρεσιών μας, την καθαριότητα τους, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σ΄ αυτές, αλλά και για προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των τεχνικών μέσων που υπάρχουν σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ακόμη και για τα απολύτως απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, τα οποία ελλείπουν.

Αλήθεια ποιος θα προμηθεύσει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με τα απαραίτητα scanners για την ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών, το Υπουργείο, η Περιφέρεια, κάποια σχολική μονάδα, κάποιος Δήμος, ποιος;

Αλήθεια έως πότε θα επαιτούμε από τις Περιφέρειες για αντισηπτικά, για είδη υγιεινής και καθαριότητας, για τεχνικά μέσα, για αναλώσιμα;

Αλήθεια έως πότε θα βάζουν χρήματα από την τσέπη τους οι εργαζόμενοι για να λειτουργήσει η Υπηρεσία τους;

Αποτελεί άλλη μία καινοφανή παραδοξότητα οι Υπηρεσίες μας που ανήκουν λειτουργικά και διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας να εξυπηρετούνται στα κάθε λογής έξοδα τους από τις Περιφέρειες, που αποτελούν φορείς άλλου Υπουργείου.

Οι λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έχουν μείνει ως αμανάτι στις αιρετές Περιφέρειες, παρά τις προσπάθειές μας για επιστροφή τους στο Υπουργείο Παιδείας, μετά την επάνοδο των Υπηρεσιών μας και των υπαλλήλων τους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις το 2002.,

Ενώ οι λειτουργικές δαπάνες των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Παιδείας, διότι συστάθηκαν ως Υπηρεσίες μετά το 2002 και ακολουθήθηκε η ορθή και νόμιμη διοικητική διαδικασία.

Είναι ξεκάθαρο, ότι το αίτημα μας αυτό δεν αποτελεί μία συνδικαλιστική διεκδίκηση αλλά μία αδήριτη ανάγκη για την ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε και την πάγια βούληση των Περιφερειαρχών όπως αυτή έχει διατυπωθεί στα έγγραφα, 385/05-04-2017 της ΕΝΠΕ και 20816/30-01-2017 της Περιφέρειας Αττικής, προς τον προκάτοχο σας Υπουργό κ. Γαβρόγλου, για απαλλαγή των Περιφερειών από το πρόσθετο αυτό διοικητικό βάρος και την επαναφορά της αρμοδιότητας της στέγασης και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο φυσικό της χώρο, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας!

Έτσι, είχαν προτείνει την ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση, Προτεινόμενη διάταξη:

«Από 1-4-2017 η στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούνται από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις εσωτερικής λειτουργίας του. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000, όπως αυτή ίσχυε, καταργείται».

Ακριβώς την ίδια άποψη διατύπωσε η ΕΝΠΕ και προς εσάς με το 564/01-09-2020 έγγραφο της και σας είχαν προτείνει την ίδια τροπολογία με αλλαγμένη μόνον την ημερομηνία υλοποίησης της, Προτεινόμενη διάταξη:

«Από 1-9-2020 η στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης ακινήτων, καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούνται από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις εσωτερικής λειτουργίας του. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000, όπως αυτή ίσχυε, καταργείται».

Παρακαλούμε εν όψει της κατάρτισης και ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, η ανωτέρω τροπολογία να συμπεριληφθεί τώρα στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», διότι κάθε τι άλλο αποτελεί πλέον παρελκυστική πολιτική και μία ακόμη χαμένη ευκαιρία και δυνατότητα για τις υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης και το προσωπικό τους.

                                                          Για το Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                               ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 588