ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021

eklogesaireton

κ. Υπουργέ,

κ. Γενική

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας για να σας εκθέσει την ιδιαιτερότητα του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στις εκδοθείσες Κ.Υ.Α. που αφορούν στην ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά    Συμβούλια των διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ, ΠΥΣΔΙΠ και ΚΥΣΔΙΠ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα προβλέψεις των σχετικών Κ.Υ.Α. οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων του Δημοσίου έχουν λάβει παράταση της θητείας τους έως 30-06-2021 και συνεπώς μετά την χαλάρωση των μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού θα πρέπει εντός του μήνα Ιουνίου, όλες οι Υπηρεσίες του Δημοσίου να προγραμματίσουν και να ολοκληρώσουν την σχετική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων τους.

Δυστυχώς στο Υπουργείο Παιδείας, αυτός ο προγραμματισμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι από τις 14 Ιουνίου και μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, το Υπουργείο μας ( Κεντρική Υπηρεσία και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι επιφορτισμένο με την ομαλή διεξαγωγή και την επιτυχή ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με κανόνες διαφάνειας και αυστηρότητας της διαδικασίας, όπως πχ είναι η απαγόρευση εισόδου κοινού ή ακόμη και υπαλλήλων του Υπουργείου άλλων Υπηρεσιών του, στην Κεντρική Υπηρεσία καθ΄ όλη την διάρκεια των εξετάσεων, η αναστολή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των υπηρεσιών μας κατά τις ώρες των εξετάσεων, κ.ά.

Συνεπώς είναι φανερό ότι από τις 14 Ιουνίου και μετά δεν μπορεί να προγραμματιστεί και να διεξαχθεί καμία εκλογική διαδικασία και με οποιοδήποτε τρόπο (δια ζώσης ή ηλεκτρονικό) η οποία δεν θα προσέκρουε στην μεγάλη αποστολή του Υπουργείου μας, αυτή της ομαλής και με κανόνες διαφάνειας διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε να δοθεί για το Υπουργείο Παιδείας νέα παράταση στη θητεία των αιρετών εκπροσώπων του, για ένα τουλάχιστον τρίμηνο, ώστε στο σχετικό αυτό διάστημα, να οργανωθεί και να διεξαχθεί η σχετική εκλογική διαδικασία με όρους ασφάλειας και διαφάνειας και χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

                                                       Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ  

 

Εμφανίσεις: 487