Επιστολή προς ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για ανάκληση εγγράφου

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021

pdede
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 Κε Περιφερειακέ Διευθυντή,

Με έκπληξη διαβάσαμε το έγγραφο σας με αρ. πρωτ. Φ.14.1/1296/15-02-2021 το οποίο απευθύνετε στους Διευθυντές Εκπαίδευσης των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς σας και με το οποίο τους καλείτε <<εφόσον παραστεί πραγματική ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση (που να τεκμηριώνεται λόγω έκτακτων και επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας )>>, να υποβάλλουν σε εσάς τα σχετικά αιτήματα προς έγκριση.

Υπενθυμίζοντας τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ως αυτοτελών αποκεντρωμένων υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης που είναι οι διοικητικοί προϊστάμενοι και οι κατά τον νόμο εκκαθαριστές των πάσης φύσεως αποδοχών και δαπανών των υπηρεσιών τους, σας γνωστοποιούμε ότι την μόνη έγκριση υπερωριών που μπορείτε να δώσετε και την μόνη δικαιοδοσία που έχετε, αφορά αποκλειστικά το προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ευελπιστούμε να μην μας αναγκάσετε να σας παραθέσουμε αναλυτικά τους νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους.

                Επίσης δεν γνωρίζουμε ποιος σας έχρισε ελεγκτή της αναγκαιότητας των υπερωριών, όταν η αναγκαιότητα αυτή έχει κριθεί και τεκμηριωθεί από την Υπουργό Παιδείας με την παρ. 7 της υπ΄ αριθμό 20274/Ν4/22-02-2021 απόφασης της ( ΦΕΚ 770, τΒ΄/26-02-2021):<< …η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται κυρίως από:……………….>>.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 << Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία>>.

                Επιπρόσθετα στην ίδια υπουργική απόφαση γίνεται ρητή αναφορά, για το ποιος έχει την ευθύνη της έγκρισης και της χορήγησης των υπερωριών: <<Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης>>, δηλαδή ο κάθε Διευθυντής Εκπαίδευσης και όχι εσείς!

Τέλος με μεγάλο ενδιαφέρον θα θέλαμε να πληροφορηθούμε πως άπτεται του θέματος και που πραγματικά αναφέρεται το δεύτερο από τα δύο σχετικά που επικαλείστε στο προοίμιο του εγγράφου σας, δηλαδή το άρθρο 36 του Ν.3528, περί κωλύματος συμφέροντος, διότι οι υπερωρίες διαχρονικά τυγχάνουν και της έγκρισης των κατά τόπου αρμοδίων υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου (ΔΥΕΕ), ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα της δαπάνης.

Σας καλούμε λοιπόν στα πλαίσια της νομιμότητας να ανακαλέσετε το έγγραφο σας, το οποίο άλλωστε δεν έχει καμία διοικητική αξία, διότι αντίκειται στην ίδια την Υπουργική Απόφαση.

Για το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Η ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 711