Αίτημα νέας αναστολής της διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα ΥΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Γενική

Η ΠΟΣΥΠ σε συνέχεια της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 του ΥΠΕΣ, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», με την οποία  αναστέλλεται η διαδικασία εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του Δημοσίου μέχρι 30/11/2020,

επικοινωνεί μαζί σας για να αιτηθεί την εκ νέου αναστολή της διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΙΠ & ΚΥΣΔΙΠ) των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ που ανήκουν στη δύναμη της ΠΟΣΥΠ και για το μήνα Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα για τις 129 Περιφερειακές Υπηρεσίες ( Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας, :

Με την αριθ. πρωτ. ΥΑ 158094/Ν4/18-11-2020 προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 18 Δεκεμβρίου 2020,

Επίσης σε 14 Περιφερειακές μας Διευθύνσεις όπου υπηρετούν τουλάχιστον 40 υπάλληλοι, οι οποίοι ψηφίζουν για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπαλλήλου, ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που συστήνεται ad hoc για το σκοπό αυτό, στις 08 Δεκεμβρίου 2020.

Με την αριθ. πρωτ. ΥΑ 158086/Ν4/18-11-2020 προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Επιπρόσθετα,

Με την αριθ. πρωτ. ΥΑ 121224/Γ4/15-09-2020 προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Ε.Β.Ε. (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος) και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 03 Δεκεμβρίου 2020.

Με την αριθ. πρωτ. ΥΑ 138108/Γ2/12-10-2020 προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και των υπαλλήλων των Δημοσιών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.), που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Τέλος,

Στην Σιβιτανίδειο Σχολή, εποπτευόμενου φορέα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τη Διεύθυνση Διοικητικού της Σχολής, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Σχολής, στις 04 Νοεμβρίου 2020, η οποία ήδη έχει ανασταλεί με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 του ΥΠΕΣ.

Από τις ανωτέρω ημερομηνίες εκλογών μέσα στο μήνα Δεκέμβριο αλλά και από το πλήθος των Υπηρεσιών μας και των υπαλλήλων τους, είναι αυτονόητο ότι η εκλογική διαδικασία είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με επιστολική ψήφο, εν μέσω πανδημίας, η οποία εξελίσσεται με αρνητικό πρόσημο μέχρι στιγμής, θα εξελιχθεί σε μία άκρως προβληματική διαδικασία.

Πιστεύουμε ότι η αναστολή της διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΙΠ & ΚΥΣΔΙΠ) τόσο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, όσο και των εποπτευόμενων φορέων του και για το μήνα Δεκέμβριο και η μετάθεση τους σε χρόνο που θα λειτουργούν κανονικά οι Υπηρεσίες μας, με παράλληλη παράταση της θητείας των ήδη εκλεγμένων αιρετών τους εκπροσώπων, θα εξασφάλιζε την καθολική συμμετοχή και την απρόσκοπτη και τυπική τους διεξαγωγή.

Κάθε τι άλλο αποτελεί πρόβλημα που ενέχει κινδύνους !

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση !

Για το Δ.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                     ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Εμφανίσεις: 645