Πληροφοριακό σύστημα ¨ΕΡΓΑΝΗ¨

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

ergani aftodioikisi

Προς: Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

κ. Γεώργιο Γεωργαντά     

 Κοιν.: Υπουργό Παιδείας

 κ. Νίκη Κερεαμέως

Πληροφοριακό σύστημα ¨ΕΡΓΑΝΗ¨

κ. Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της συνάντησης μας στις 13 Ιανουαρίου 2021 και των όσων συζητήθηκαν σ΄ αυτήν, η ΠΟΣΥΠ σας θέτει και εγγράφως τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της για την εφαρμογή του Πληροφοριακού συστήματος ¨ΕΡΓΑΝΗ¨ στο Υπουργείο Παιδείας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται κάθε χρόνο για την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια, χιλιάδες εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Το σχολικό έτος 2019-2020 προσλήφθηκαν περίπου 40.000 προσωρινοί αναπληρωτές, το τρέχων σχολικό έτος 2020-2021 έχουμε ήδη φτάσει τους 45.000 προσωρινούς αναπληρωτές, δηλαδή έχουμε μια αυξητική πορεία προσλήψεων η οποία αναμένεται και στα επόμενα σχολικά έτη.

Επίσης στο Υπουργείο Παιδείας άρχισε να υλοποιείται τα προηγούμενα χρόνια η δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών/σπουδαστών στις Υπηρεσίες μας, για την οποία υπάρχει η πρόβλεψη της εκθετικής της αύξησης. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε την ενημέρωση μας από τον υπεύθυνο υλοποίησης της του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ότι υπολογίζει μόνον για το δικό τους Ίδρυμα την υλοποίηση 2000 αιτήσεων πρακτικής άσκησης.

Τέλος στο Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται κατά διαστήματα εργαζόμενοι μέσω της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Είναι λοιπόν φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί όπως σας είπαμε χαρακτηριστικά στην συνάντηση μας, τον μεγαλύτερο εργοδότη του ΕΡΓΑΝΗ, δηλαδή είναι ο χρήστης που δηλώνει (προσλαμβάνει–απολύει) τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο στην ηλεκτρονική δήλωση της πρόσληψης των χιλιάδων αυτών εργαζομένων αλλά και στην ηλεκτρονική δήλωση της έναρξης της πρακτικής άσκησης, όσο και στην ηλεκτρονική δήλωση της απόλυσής τους, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οι Υπηρεσίες μας δηλαδή οι 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι τους, να δέχονται ένα τεράστιο όγκο εργασίας, ο οποίος ειδικά κατά την διαδικασία της πρόσληψης θα πρέπει να διευθετηθεί αυθημερόν.

            Υπηρεσίες και υπάλληλοι δοκιμάζουν τα πάσης φύσεως όρια τους (υπαλληλικά, ανθρώπινα, τεχνικών μέσων) ειδικά κατά την φάση της πρόσληψης όταν έχουν να προσλάβουν και να δηλώσουν αυθημερόν στο ΕΡΓΑΝΗ εκατοντάδες εργαζόμενους ο καθένας τους.

Εδώ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η καθυστέρηση της ηλεκτρονικής δήλωσης πρόσληψης έστω και μία ημέρα στο ΕΡΓΑΝΗ, επιβαρύνει τις Υπηρεσίες μας με το προβλεπόμενο από το νόμο πρόστιμο (Ν.Δ.2656/1956, αρθ.5, παρ.4 και Ν.Δ.763/1970, αρθ.1), με συνέπεια από το 2013 και μετά να έχει επιβληθεί πλήθος προστίμων, τα οποία βρίσκονται και σε μόνιμη εκκρεμότητα.

κ. Υφυπουργέ

           

Το πληροφοριακό σύστημα ¨ΕΡΓΑΝΗ¨ δημιουργήθηκε το 2013 για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όμως κατά παράδοξο τρόπο εφαρμόστηκε και στο Δημόσιο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Είναι πρόδηλο ότι τόσο στο Δημόσιο όσο και στο Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει η αναγκαιότητα της καταπολέμησης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, επιπλέον αυτό που ισχύει για τον κάθε ιδιώτη εργοδότη που πιθανόν να προσλάβει 2, 5 το πολύ 10 εργαζόμενους σε μία ημέρα δε μπορεί να ισχύει για το Υπουργείο Παιδείας που καλείται σε μία ημέρα να προσλάβει ακόμη και 20.000 εργαζόμενους.

Για όλα τα ανωτέρω ζητάμε να υπάρξει ειδική μέριμνα και ειδική σχέση εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και προτείνουμε:

-          Να υπάρχει χρονικό περιθώριο έως πέντε (5) ημερών για την καταχώρηση της ηλεκτρονικής δήλωσης πρόσληψης εργαζόμενων στο ΕΡΓΑΝΗ μετά την ημερομηνία πρόσληψης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο και πρέπει να γίνει η καταχώρηση την ίδια ημέρα με την πρόσληψη.

Επιπρόσθετα εκτός από την διευκόλυνση της Υπηρεσίας, διευκολύνεται και ο εργαζόμενος διότι ακόμη και την τρίτη ημέρα να γίνει η καταχώρηση, αυτός θα έχει προσληφθεί και μισθοδοτηθεί από την πρώτη ημέρα.

-          Να υπάρχει χρονικό περιθώριο έως πέντε (5) ημερών για την καταχώρηση της ηλεκτρονικής δήλωσης απόλυσης των εργαζόμενων στο ΕΡΓΑΝΗ μετά την ημερομηνίααπόλυσης. Σήμερα υπάρχει χρονικό περιθώριο έως τριών (3) ημερών.

-          Να διερευνηθεί η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής στοιχείων αναπληρωτών στο έντυπο πρόσληψης Ε3 του ΕΡΓΑΝΗ με την χρήση του ΑΦΜ τους κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, (π.χ. στο apografi.gr η εισαγωγή των μισθοδοτούμενων γίνεται με αρχείο excel που περιλαμβάνει λίστα με ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ). Τα στοιχεία μπορούν να εντοπίζονται και να εισάγονται στο σύστημα μέσω taxis.

-          Να διερευνηθεί η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης στοιχείων αναπληρωτών που απολύονται την ίδια ημερομηνία στο έντυπο της απόλυσης Ε7.

-          Να μπορεί να γίνεται μαζική καταχώρηση των στοιχείων με πίνακα excel τον οποίο σήμερα δεν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να τον δεχτεί το ΕΡΓΑΝΗ ή να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα της μετατροπής του excel σε αρχείο xml το οποίο το αποδέχεται.

-          Να δημιουργηθεί έντυπο στο ΕΡΓΑΝΗ για να καταχωρείται η ανανέωση/παράταση της σύμβασης των αναπληρωτών πλήρους απασχόλησης.

-          Να απαλλαγούν οι Υπηρεσίες μας από την υποχρέωση ενημέρωσης του εντύπου Ε4 του ΣΕΠΕ, διότι στο Δημόσιο και στο Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα, ούτε το κίνητρο καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας.

-          Η λίστα με τους κωδικούς ειδικότητας εργαζομένου στο ΕΡΓΑΝΗ είναι παλιά και δεν συμπίπτει με αυτή του ΙΚΑ. Δεν έχει ανανεωθεί εδώ και πολύ καιρό. Αυτό σημαίνει ότι για πολλές ειδικότητες δεν υπάρχει κωδικός (π.χ. υπάρχουν κωδικοί από 246000 ως 246006 ενώ η λίστα του ΙΚΑ συνεχίζεται και περιλαμβάνονται το 246010, 246020 κ.τ.λ.).

κ. Υφυπουργέ

            Η ΠΟΣΥΠ είναι στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση επί των θέσεων και των προτάσεων μας και είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία για την υλοποίηση της απλούστευσης των διαδικασιών του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στις υπηρεσίες του Δημοσίου και ειδικά του Υπουργείου Παιδείας.

                                                   Για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                               ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 710