ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 04 Οκτωβρίου 2020
Προς: Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϊσταμένους ΚΕΣΥ
Γενικό Διευθυντή Γενικών Αρχείων του Κράτους
Γενικό Διευθυντή Σιβιτανιδείου Σχολής
Γενικό Διευθυντή Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος​
Διευθύνουσα Σύμβουλο ΕΟΠΠΕΠ
Πρόεδρο Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
Πρόεδρο ΔΟΑΤΑΠ
Γενικό Διευθυντή Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
 
Κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες, κύριοι Διευθυντές,
 
Σας αποστέλλουμε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα, που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στις 01 Οκτωβρίου 2020 και παρακαλούμε για την πίστη εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτό, διότι αφενός τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθούν και αφετέρου δεν πρέπει να παρατηρηθούν ξανά οι αρρυθμίες της προηγούμενης περιόδου, που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων!
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας σας και όλο το προσωπικό!
 
Το ΔΣ της ΠΟΣΥΠ​

Εμφανίσεις: 890