Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων που δέχθηκε η Ομοσπονδία μας από πολλές Περιφερειακές Υπηρεσίες και έχοντας υπόψη:  

 

  • την αναγκαιότητα εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν. 4440/2016, το οποίο προβλέπει ότι όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών
  • την αδυναμία προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ή ακόμα απλής εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από πολλές Περιφερειακές Υπηρεσίες με ίδια μέσα.
  • την ενιαία Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών υπηρεσιών.
  • την αναντίρρητα τεράστια σημασία που έχουν τα ως άνω συστήματα στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών με την επιτάχυνση- βελτιστοποίηση διαδικασιών αλλά και της αποτελεσματικότητας τους με την κατάργηση του χαρτιού και τη ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων.    

Παρακαλούμε για τα κάτωθι:

  1. Να μας γνωρίσετε εάν υφίσταται κεντρικός σχεδιασμός με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για τηνπρομήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων για όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.  
  2. Να μας ενημερώσετε εάν έχει επιλεγεί κάποιο συγκεκριμένο σύστημα προς κεντρική υιοθέτηση ή εάν έχει προβλεφθεί η υιοθέτηση παραπάνω του ενός συστημάτων με εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ τους. 
  3. Να λάβετε υπόψη την ανάγκη για συντήρηση - προσαρμογή - περαιτέρω ανάπτυξη και κυρίως υποστήριξη του όποιου συστήματος πέραν της αρχικής προμήθειας-εγκατάστασής του.    
  4. Να μεριμνήσετε για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν τέτοιο σύστημα και δεν μπορούν να αποκτήσουν με ίδια μέσα.  
  5. Να μας γνωρίσετε εάν υφίσταται κεντρικός σχεδιασμός για την απόκτηση ψηφιακών υπογραφών, με ή χωρίς ΑΔΔΥ, για όλους τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών.      

Ευελπιστούμε στην δική σας μέριμνα για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων αλλά και για την εν γένει βελτιστοποίηση της μηχανογράφησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

     Για το Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Εμφανίσεις: 1071