Μισθοδοσία προσωρινών αναπληρωτών

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετ: 1.Το με αρ.πρωτ. 3145/04-09-2019 της Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ

         2. Το με αρ.πρωτ. 3260/11-09-2020 της Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ

            Με αφορμή τα ως άνω σχετικά έγγραφα σας που αφορούν στην καταβολή της 1ης μισθοδοσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν προσκομιστεί από τους αναπληρωτές ή να έχει αναζητήσει η Υπηρεσία, γίναμε αποδέκτες από το σύνολο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ότι η καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου 2020, έως την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφό σας.

            Δεδομένου των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, όπως ο νέος τρόπος πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ ο οποίος δημιούργησε και θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα τόσο στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών όσο και στην ομαλή έκδοση των Μ.Κ, έως ότου οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ανταποκριθούν επαρκώς στα νέα δεδομένα.

 

            Παρακαλούμε προς διευκόλυνση τόσο της απρόσκοπτης καταβολής της μισθοδοσίας, όσο και της διευκόλυνσης των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους, λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας της συγκεκριμένης περιόδου, όπως η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης όλων των δικαιολογητικών να μετατεθεί από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, σε ημερομηνία πριν την οριστικοποίηση των μισθοδοτικών καταστάσεων του Οκτωβρίου 2020 δευτέρου μήνα από την πρόσληψη.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ευελπιστούμε στην άμεση ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    

                                                 ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Attachments:
Download this file (misthodosia_espa.docx)misthodosia_espa.docx[ ]19 kB
Εμφανίσεις: 802