ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΕΣΠΑ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ενόψει της έναρξης της μισθοδοσίας για το Σχ. Έτος 2020-2021, χιλιάδων Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ, για να καλύψουν τα τεράστια κενά στην Εκπαίδευση,

και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας, μέσα στις οποίες οι καταχωριστές αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων θα πρέπει να φέρουν εις πέρας το επίπονο και δύσκολο αυτό έργο.

β) Τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως το νέο τρόπο πρόσληψης των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ/ΕΒΠ ο οποίος δημιούργησε και θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή έκδοση των Μ.Κ, έως ότου οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ανταποκριθούν επαρκώς στα νέα δεδομένα.

γ) Την υπαγωγή της Μισθοδοσίας των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ/ΕΒΠ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) για την υλοποίηση της οποίας απαιτείται εξειδικευμένη γνώση καθώς και αυξημένοι έλεγχοι κάτω από ασφυκτικά και δεσμευτικά χρονικά περιθώρια προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της Μισθοδοσίας στους χιλιάδες Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ/ΕΒΠ σε συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς προβλήματα,

επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και της Ομοσπονδίας μας προκειμένου να χορηγηθεί ειδική αποζημίωση στους καταχωριστές Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η Μισθοδοσία των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ/ΕΒΠ αποτελεί μια σύνθετη και επίπονη διαδικασία και οι καταχωριστές σύμφωνα με τους οδηγούς υλοποίησης των πράξεων είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή από τα εμπλεκόμενα τμήματα μεγάλου πλήθους στοιχείων που θα καταχωρήσουν προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων εκατομμυρίων ευρώ τις οποίες συνυπογράφουν με τον εκάστοτε Διευθυντή Εκπαίδευσης. Επιπλέον επωμίζονται την διευθέτηση υποχρεώσεων προς άλλους φορείς (ΕΦΚΑ, ΓΓΠΣ, ΟΑΕΔ, ), ενώ ανά πάσα στιγμή υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από την Επιτελική Δομή, την ΕΔΕΛ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης όπως πολύ καλά γνωρίζετε χωρίς την υπεύθυνη και κοπιαστική δουλειά των καταχωριστών την αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους στις Σχολικές Μονάδες, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ είναι αδύνατο να έρθει εις πέρας το τεράστιο αυτό έργο, με ότι αυτό συνεπάγεται όπως Δημοσιονομικές διορθώσεις, καταλογισμούς και εν τέλει απώλεια πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Εύλογο και δίκαιο λοιπόν το αίτημα μας για το οποίο απαιτείται η άμεση δρομολόγηση λύσης, με την ένταξη της ειδικής αποζημίωσης ως επιλέξιμη δαπάνη σε κάθε πράξη ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ που υλοποιείται ανά Διεύθυνση και ορίζεται καταχωριστής.

Όπως όλοι οι υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου που εμπλέκονται σε ανάλογες διαδικασίες, ο καταχωριστής θα πρέπει να έχει αφενός πλήρη υπηρεσιακή κάλυψη και αφετέρου μια ηθική ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες και οι κόποι του αναγνωρίζονται, με την καταβολή της αποζημίωσης αυτής.

Στα πλαίσια της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ευελπιστούμε στην άμεση ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.  

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    

     ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Εμφανίσεις: 1043