Νέα επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, για παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί ξανά μαζί σας, για να αιτηθεί την εκ νέου παράταση της υποβολής ΑΠΔ για το Υπουργείο Παιδείας και πέραν της 01/06/2020, ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες μας να ανταποκριθούν.

Σας υπενθυμίζουμε τόσο το έγγραφο της Υπουργού Παιδείας, κας Νίκης Κεραμέως, (41123/Β3/27-03-2020) προς τον ΕΦΚΑ, όσο και της ΠΟΣΥΠ (14/23-03-2020), με τα οποία ζητούσαμε την επ΄ αόριστο αναστολή της εφαρμογής της ΑΠΔ, για συγκεκριμένους και βάσιμους λόγους:

• Οι υπηρεσίες μας (αποτελούμενες από 480 εκκαθαριστές αποδοχών που μισθοδοτούν 180.000 υπαλλήλους) λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του covid-19 βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας σύμφωνα με την αριθ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση, καταβάλλοντας υπερπροσπάθεια για την απρόσκοπτη καταβολή των τακτικών αποδοχών των Υπαλλήλων μας.

Το εγχείρημα της υπαγωγής των μονίμων υπαλλήλων στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ακόμη και σε κανονικές συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί για τις υπηρεσίες μας, αλλά και για όλες τις υπηρεσίες και θα έπρεπε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής.

• Το ελάχιστο χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή της εγκυκλίου σας κάνει αδύνατη την ορθή μελέτη και υλοποίησή της από τις εταιρίες λογισμικού ώστε να ενσωματώσουν και να απεικονίσουν ορθά τις ως άνω αλλαγές.

• Οι εκκαθαριστές αποδοχών θα πρέπει να αναζητήσουν και να καταχωρίσουν πληθώρα στοιχείων για τεράστιο αριθμό μισθοδοτούμενων ώστε να είναι ορθή η απεικόνιση της ΑΠΔ, σε μία περίοδο που αποκλειστικό μέλημά τους σύμφωνα και με το άρθρο 43 της από 20-03-2020(ΦΕΚ68Α/20.03.20) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι η απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών.

• Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων ταμείων, εισφορών και κρατήσεων στο Δημόσιο, ανακύπτουν ερωτήματα και προβλήματα, τα οποία όχι μόνον δεν μπορούν να διευθετηθούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, αλλά ούτε καν να υποβληθούν και να απαντηθούν από την Υπηρεσία σας.

• Είναι αδύνατη στην παρούσα κατάσταση, η πραγματοποίηση ημερίδων και σεμιναρίων για την ομαδική ενημέρωση των εκκαθαριστών.

Αυταπόδεικτο γεγονός της ορθότητας των επισημάνσεων και των αιτιάσεων τόσο των δικών μας, όσο και άλλων φορέων του Δημοσίου, αποτελεί η αναγκαστική αναδίπλωση σας και η χορήγηση 2 παρατάσεων, έως σήμερα, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΑΠΔ, με τελευταία την 1η Ιουνίου 2020.

Επειδή είναι σίγουρο ότι θα αναγκαστείτε, εκ των πραγμάτων, να χορηγήσετε και άλλες παρατάσεις, σας καλούμε στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης, της καλής πίστης αλλά και της συνεργασίας σας με τις άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, να επεξεργαστείτε ένα πιο ρεαλιστικό σχέδιο υλοποίησης της νομοθετημένης υποχρέωσης μας.

Μιας υποχρέωσης την οποία εμείς δεν αρνούμαστε και θέλουμε να συμβάλουμε στην υλοποίηση της, παρότι εσείς την <<θυμηθήκατε>> εν μέσω πανδημίας και περιορισμένης λειτουργίας των Υπηρεσιών μας και προσπαθείτε να την υλοποιήσετε με προβληματικό και ερασιτεχνικό τρόπο.

Διότι πως αλλιώς να χαρακτηρίσουμε την αδυναμία να μας δοθούν απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ, στα ερωτήματα και προβλήματα που ανακύπτουν κατά την επεξεργασία και προσπάθεια υλοποίησης της εγκυκλίου σας, η οποία σε πολλά σημεία είναι αόριστη, ασαφής και πρόχειρη.

Διότι πως αλλιώς να χαρακτηρίσουμε την έλλειψη σεμιναρίων ή επιμορφωτικών ημερίδων από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν, θα υποστηρίξουν και θα διαφωτίσουν τους εκατοντάδες εκκαθαριστές του Υπουργείου Παιδείας αλλά και όλου του Δημοσίου.

Αυτά όμως που δεν πράττετε εσείς τα υλοποιούν ιδιωτικές εταιρείες, βέβαια με το αζημίωτο.

Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε έστω και τώρα:

 

-          Να επεξεργαστείτε, μετά την επιστροφή των Υπηρεσιών μας στην κανονικότητα, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της υπαγωγής μας στην ΑΠΔ, η μηνιαία παράταση αποτελεί πλέον διοικητικό παράδοξο.

-          Να προχωρήσετε άμεσα στην κατασκευή ενός e- helpdesk του ΕΦΚΑ, στο οποίο οι εκκαθαριστές μας θα υποβάλλουν ερωτήματα και προβλήματα και θα παίρνουν έγκυρες και έγκαιρες απαντήσεις.

Το να απαντάνε σποραδικά από το τηλέφωνο κάποιοι υπάλληλοι σας, δεν αποτελεί ορθή διοικητική πρακτική και ούτε μπορεί να βασίζεται η διοικητική διαδικασία σε προφορικές απαντήσεις.

-          Να προχωρήσετε άμεσα στην οργάνωση, μέσω τηλεδιασκέψεων, σεμιναρίων υλοποίησης της εγκυκλίου σας και εφαρμογής της ΑΠΔ.

Τα σεμινάρια να είναι θεματικά και να αφορούν μεγάλες ομάδες Υπηρεσιών, όπως ΟΤΑ, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Υπουργείο Παιδείας, κ.ά.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια να ανεβούν στην ιστοσελίδα σας για να είναι προσβάσιμα σε όσους εκκαθαριστές δεν θα συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις.

-          Να προχωρήσετε στην λήψη απόφασης αναστολής κάθε επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων, μέχρι την υπαγωγή όλων των Υπηρεσιών μας στην ΑΠΔ.

Η ΠΟΣΥΠ στηρίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του συστήματος εισφορών και παροχών και επιθυμεί τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια για τους υπαλλήλους και με μεθοδικότητα και σοβαρότητα από τον Φορέας σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο Πρόεδρος

         Σάββας Φωτιάδης

                   O Γεν. Γραμματέας

                   Γιώργος Πέγκας


                   

Εμφανίσεις: 271