Επείγοντα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού στις περιφερειακές υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσηςκαι στους εποπτευόμενους φορείς

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Κυρία Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

            Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας για την ανάληψη των αυτονόητων και οφειλόμενων ενεργειών

για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και τον περιορισμό της διάδοσής του, ειδικά για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους, αλλά και για το διοικητικό προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας, για τους οποίους επιδεικνύεται διαχρονικά μία σκανδαλώδης αγνόηση και αδιαφορία.

  1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εδώ και βδομάδες δέχονται καθημερινά,επιπλέον των τακτικών επισκεπτών, εκατοντάδες πολίτες, που υποβάλλουν δικαιολογητικά στο πλαίσιο των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Είναι προφανές ότι σε συνθήκες έξαρσης της επιδημίας του covid-19, o καθημερινός συγχρωτισμός με πλήθος κόσμου εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των εργαζόμενων, των εξυπηρετούμενων πολιτών και το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Δυστυχώς επειδή οι λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έχουν μείνει ως αμανάτι στις αιρετές Περιφέρειες, παρά τις προσπάθειές μας για επιστροφή τους στο Υπουργείο Παιδείας, μετά την επάνοδο των υπηρεσιών μας και των υπαλλήλων τους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις το 2002, δεν υπάρχει καμία πρόνοια ούτε για μέτρα ατομικής υγιεινής, όπως τα αντισηπτικά, ούτε για την απολύμανση των χώρων αλλά και την σχολαστική τους καθαριότητα, σε πολλές περιπτώσεις, δε, δεν παρέχεται καμία υπηρεσία καθαριότητας.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα επιβάρυνσης τόσο των υπαλλήλων όσο και των χώρων, με προφανή άμεσο κίνδυνο τόσο της υγείας των συναδέλφων όσο και της διασποράς του ιού.

Σας καλούμε άμεσα να αναλάβετε πρωτοβουλία έναντι του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε οι Περιφέρειες της χώρας, που έχουν την ευθύνη στέγασης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κάλυψης των λειτουργικών τους αναγκών, να εξασφαλίσουν επειγόντως την απολύμανση των χώρων, τη συστηματική καθαριότητά τους και την προμήθεια όλων των προβλεπόμενων μέσων ατομικής υγιεινής.

  1. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί άμεσα ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή έχουν την αποκλειστική φροντίδα ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άρρωστοι, ηλικιωμένοι), ώστε να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπισή τους με τους γονείς υπαλλήλους, με πρόβλεψη για περαιτέρω διευκολύνσεις.

  1. Η εξ αντικειμένου μείωση του διαθέσιμου προσωπικού αυτήν την περίοδο, είτε λόγω νόσου είτε λόγω χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, επιβάλλει την αναστολή όλων των προθεσμιών για διοικητικές διαδικασίες μη επείγοντος χαρακτήρα (π.χ. καταχώριση δικαιολογητικών υποψήφιων για διορισμό).

  1. Είναι απαραίτητος ο άμεσος ανασχεδιασμός της λειτουργίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και η εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως:
  • Γενίκευση της εξ αποστάσεως συναλλαγής των ενδιαφερόμενων με τις υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης και διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να περιοριστεί στον ελάχιστο βαθμό η απαίτηση φυσικής παρουσίας τους.
  • Προσδιορισμός του προσωπικού που είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία των υπηρεσιών και κάλυψη των αναγκαίου αριθμού με εκ περιτροπής εργασία, ελαστικό ωράριο και δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θα υλοποιείται σε αντικείμενα συμβατά σε τέτοιου είδους εργασία, όσο ισχύουν τα κατεπείγοντα μέτρα.
  • Αναβολή της πληρωμής Μαρτίου των αναπληρωτών ΕΣΠΑ μέσω ΕΑΠ και για όσο είναι απαραίτητο να υλοποιείται με το ισχύον σύστημα.

5.  Είναι απαραίτητο σε φορείς μας όπως τα ΓΑΚ και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες να κλείσουν τα αναγνωστήρια, όπως έγινε σήμερα με την Εθνική Βιβλιοθήκη ή να ανασταλεί η προσέλευση κοινού όπως έγινε στον ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης να εξεταστούν οι περιπτώσεις όπως των Περιφερειακών ΓΑΚ που λειτουργούν με 1-2 υπαλλήλους και αυτοί θα λάβουν την άδεια ειδικού σκοπού.

Με αφορμή τη χθεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α΄/11-03-2020), σας καλούμε για τις άμεσες οφειλόμενες ενέργειες σας για όλα τα ανωτέρω.

Επειδή οι μέρες είναι κρίσιμες και όλοι θα κριθούμε από την δυνατότητα της άμεσης αντίδρασης μας, της πρόληψης και της δυνατότητας εύρεσης λύσεων σας καλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

Η ΠΟΣΥΠ είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την λειτουργία των υπηρεσιών μας, αρκεί να διασφαλιστούν τα αναγκαία και άμεσα μέτρα πρόληψης των ίδιων μας, των οικογενειών μας και του κοινωνικού μας περίγυρου αλλά και να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι μας που έχουν πραγματική ανάγκη προφύλαξης.

Για το Δ.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Εμφανίσεις: 821