Συνέχιση του ευτελισμού κάθε διοικητικής διαδικασίας και πρακτικής στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

κα Υπουργέ,

κα Υφυπουργέ

Μετά την ψήφιση του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α΄ 102/12-06-2018)

«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η ΠΟΣΥΠ είχε καταγγείλει:

α) τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τις θέσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης,

β) τον αποκλεισμό μας από την αναπλήρωση του άρθρου 33, όπου γίνεται φανερή η απαξίωση των διοικητικών υπαλλήλων μέσα στις ίδιες τις Υπηρεσίες μας, διότι εκτός από τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, έχουμε και τον προκλητικό αποκλεισμό μας από την αναπλήρωση του, με την επιδεικτική αγνόηση των 4 Διοικητικών Προϊσταμένων για την αναπλήρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία ανατίθεται περιοριστικά στον 1 και μοναδικό εκπαιδευτικό Προϊστάμενο Τμήματος σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Αυτή η πρακτική της παρέκκλισης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, όπου ορίζεται σαφώς η διαδικασία αναπλήρωσης σε μία κανονική Δημόσια Υπηρεσία, γεννά συνέχεια κενά νόμου τα οποία πρέπει να καλύπτονται με τροπολογίες οι οποίες καταλήγουν σε ν-τροπολογίες, οι οποίες ακόμη περαιτέρω ευτελίζουν τις Υπηρεσίες μας.

Έτσι κατατέθηκε και από εσάς στο σχέδιο Νόμου«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», ακόμα μία ντροπολογία για την αναπλήρωση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, με την αστεία επιχειρηματολογία στην αιτιολογική σας έκθεση ότι ¨ με την εν λόγω ρύθμιση σκοπείται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης¨ (sic).

Δηλαδή για να λειτουργούν εύρυθμα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έρχεται, με ειδική διάταξη, ένας Διευθυντής Σχολείου για να αναπληρώνει στα καθήκοντα του τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο οποίος, με ειδική διάταξη, θα αναπληρώνει στα καθήκοντα του τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ αν εφαρμοζόταν ο Νόμος 3528/2007, άρθρο 87 δεν θα χρειαζόντουσαν όλες αυτές οι αστειότητες.

Αλήθεια όταν έχει συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και έχουν λήξει και οι πίνακες επιλογής όπως συμβαίνει τώρα, ο Διευθυντής Σχολείου που θα πρέπει να αναπληρώνει συνεχόμενα τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων ποια καθήκοντα του θα εξυπηρετεί, αυτά του σχολείου ή αυτά της Διεύθυνσης;

Στην περίπτωση δε της περιστασιακής αναπλήρωσης ο Διευθυντής Σχολείου θα έχει πλήρη άγνοια για τα τρέχοντα θέματα του τμήματος, διότι προέρχεται από διαφορετική οργανική μονάδα και θα παίζει απλά το ρόλο του υπογράφοντα, γεγονός που συνιστά τον ορισμό της ανευθυνότητας και του ευτελισμού κάθε διοικητικής διαδικασίας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης!

Σας καλούμε λοιπόν, αν αποσκοπείτεστην εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, να αποσύρετε την παρούσα τροπολογία και να καταθέσετε τροπολογία με την οποία ο Διευθυντής Εκπαίδευσης θα αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον ανώτερο κατά βαθμό προϊστάμενο των υποκείμενων οργανικών μονάδων (τμημάτων) και επί ομοιόβαθμων από τον προϊστάμενο που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου, όπως ορίζει ο ανωτέρω νόμος (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας).

Για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ

Εμφανίσεις: 788