Μνημείο αντιδημοκρατικής διάταξης

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις» που έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και θα ψηφιστεί στις 14 Ιανουαρίου 2019, και συγκεκριμένα στο άρθρο 51 που αφορά στη σύνθεση του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Σχολής υπάρχει διάταξη πρωτοφανής για όλο το Δημόσιο και άκρως αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική, συγκεκριμένα:

Με την διάταξη αυτή ορίζεται στο Δ.Σ. της Σχολής ¨ στ) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων (μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) της Σχολής που εκλέγεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς της Σχολής. Η ψηφοφορία διεξάγεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής¨, δηλαδή ορίζεται εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων ο οποίος όμως θα εκλέγεται μόνον από μία κατηγορία εργαζομένων.

Έτσι θα υπάρχει ένας κοινός εκπρόσωπος όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων ο οποίος όμως θα εκλέγεται μόνον από τους εκπαιδευτικούς της Σχολής, χωρίς οι διοικητικοί υπάλληλοι της Σιβιτανιδείου να έχουν το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν, ούτε του εκλέγεσθαι!

Πραγματικά αν η διάταξη αυτή δεν αποτελεί αβλεψία του νομοθέτη, θα αποτελεί μνημείο αντιδημοκρατικής και αντιδεοντολογικής διάταξης, όμοια της οποίας δεν εφαρμόζεται πουθενά σε όλο το Δημόσιο.

Απαιτούμε να τροποποιηθεί άμεσα η διάταξη και να υπάρχει εκπρόσωπος και των διοικητικών υπαλλήλων ή αν υπάρχει τελικά ένας κοινός εκπρόσωπος να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι το δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

       

                                                                  Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                            ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Εμφανίσεις: 773