ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Κε Υπουργέ,

            Σε συνέχεια της εγκυκλίου σας 1731/Υ1/26-02-2018 και επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες εκατοντάδων ερωτημάτων και απίθανων σεναρίων, που εάν εφαρμοστούν θα έχουν καταστρατηγήσει τη νομιμότητα, από την πρώτη ημέρα υλοποίησης του νέου Οργανισμού, παρακαλούμε για την έκδοση νέας εγκυκλίου σας, με την οποία θα διευκρινιστούν περαιτέρω,τα κάτωθι:

            Ύστερα από την έκδοση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας (ΠΔ18/23-02-2018), θα υπάρξουν μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων όλων των επιπέδων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4492/2017.Ειδικά για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες:

            Μετά τις Υπουργικές Αποφάσεις τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, θα ακολουθήσει η Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.

            Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα τοποθετήσουν στις οργανικές μονάδες τόσο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης όσο και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους, τους Προϊσταμένους των επιμέρους Τμημάτων.

            Για τα τμήματα στα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προΐστανται εκπαιδευτικοί, δηλαδή των εκπαιδευτικών θεμάτων, δεν υπάρχει καμία αλλαγή, διότι διατηρούνται τα ίδια και θα επανατοποθετηθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που είχαν επιλεγεί σε αυτές τις θέσεις με θητεία.

            Για τα υπόλοιπα τμήματα, στα οποία προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και επειδή στο νέο Οργανισμό προβλέπονται περισσότερες θέσεις ευθύνης από τις υπάρχουσες, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 18 του ν.4492/2017.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 18, επειδή προέκυψαν περισσότερες διάδοχες οργανικές μονάδες, οι υπηρετούντες προϊστάμενοι τοποθετούνται κατ’ επιλογήν τους σε μία από αυτές.

Για τους υπαλλήλους, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να εκδώσουν αποφάσεις τοποθέτησής τους στις συγκεκριμένες υπηρεσίες - θέσεις στο νομό, στις οποίες ήδη υπηρετούν οργανικά, δηλαδή στις Διευθύνσεις και στα σχολεία.

Για την κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων (δηλαδή στα τμήματα) θα πρέπει να γίνει εισήγηση των Διευθυντών και να εκδώσει απόφαση ο Περιφερειακός Διευθυντής (παρ. 4 άρθρο 54 του ν. 4178/2017).

Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων στα τμήματα, λόγω έλλειψης Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης υπηρεσιών προσωπικού(άρ. 54, παρ. 4, του ν. 4178/2017) την απόφαση θα εκδώσει ο Περιφερειακός Διευθυντής. Ωστόσο, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από το μεγάλο αριθμό των οργανικών μονάδων και την έλλειψη γνώσης για την ισχύουσα κατανομή καθηκόντων στους υπηρετούντες υπαλλήλους, είναι αναγκαίο η απόφαση να βασιστεί σε εισήγηση των οικείων Διευθυντών Π.Ε., Δ.Ε. και Αυτοτελών Διευθύνσεων.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                        ΕΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Εμφανίσεις: 2840