Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣΤΕ και ασφαλιστικά μέτρα για αναστολή των προκηρύξεων

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

         Μετά την καταγγελία της ΠΟΣΥΠ, που αφορά στην προκήρυξη με αριθ. πρωτ.215951/Γ1/08-12-2017,

των υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την πλήρωση

θέσεων ευθύνης 2 Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας, και ως προς τα κωλύματα υποψηφιότητας, σας κοινοποιούμε έγγραφο της ΑΔΕΔΥ που απευθύνεται στις Ομοσπονδίες – μέλη της, με το οποίο γνωστοποιούνται οι αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ για προσφυγή στο ΣΤΕ και για ασφαλιστικά μέτρα αναστολής των προκηρύξεων .

Συνάδελφοι,

         Η ΠΟΣΥΠ, σε συντονισμό με την ΑΔΕΔΥ, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, συνδικαλιστικά και νομικά, για την διασφάλιση των συναδέλφων, οι οποίοι θα εμποδιστούν από τη διοίκηση να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.

         Kαλούμε τους συναδέλφους που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να προΐστανται στις προκηρυσσόμενες θέσεις:

α) να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων της ανωτέρω προκήρυξης και όσων θα ακολουθήσουν, ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους στην αξιολόγηση ή όχι,

β) να μας ενημερώσουν άμεσα στην περίπτωση που η αίτηση υποψηφιότητάς τους, δεν παραληφθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού,

γ) να μας ενημερώσουν άμεσα στην περίπτωση που η αίτηση υποψηφιότητάς τους απορριφθεί, εξαιτίας της συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

Συνάδελφοι,

         Η απαγόρευση συμμετοχής στις κρίσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, των συναδέλφων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε νόμιμη απεργία, εκτός από εξόχως αντιδημοκρατική είναι προδήλως αντισυνταγματική και παράνομη.

Τέλος ακόμη περιμένουμε να μας απαντήσει ο Υπουργός για τον ευτελισμό της διαδικασίας αξιολόγησης στο Υπουργείο μας, με τα παραποιημένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των Προϊσταμένων από τους υφισταμένους, με την εγκύκλιο 162092/Γ1/28-09-2017 που αφορά στην υλοποίηση της αξιολόγησης του Ν.4369/2016 στο ΥΠΠΕΘ και ειδικότερα στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης που υπέβαλαν έκθεση αυτοαξιολόγησης αλλά δεν αξιολόγησαν τους υπαλλήλους τους, με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης που δεν αξιολογήθηκαν, ή που δεν αξιολόγησαν εκπαιδευτικούς αλλά αξιολόγησαν μόνο διοικητικούς υπαλλήλους, κ.ά.

        

                                           Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    

        ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                    ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

Εμφανίσεις: 2436